Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden IT-Workz

Op de producten en diensten van IT-Workz gelden de volgende voorwaarden:

- Alle genoemde bedragen zijn in EUR, exclusief BTW;
- Facturering vindt plaats na ontvangst van de ondertekende aanbieding;
- IT-Workz hanteert een betalingstermijn van 30 dagen;
- De aanbieding heeft een geldigheid van 14 dagen na dagtekening;
- Eigendomsoverdracht der goederen vindt plaats na volledige betaling van de factuur.

Daarnaast zijn op al onze aanbiedingen en overeenkomsten de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing. Klik hier om deze in te zien.