EduCheck bij ROC West-Brabant

Een beeld krijgen van waar we staan mb.t. de onderwijskundige ontwikkelingen en ICT.

Vmbo-entiteit

In schooljaar 2015-2016 zijn de scholen van de vmbo-entiteit van ROC-West Brabant gestart met de EduCheck om een beeld te krijgen van waar zij staan mb.t. de onderwijskundige ontwikkelingen en ict. Naar aanleiding van de EduCheck kwam de vraag om een ontwikkelplan gezamenlijk te ontwikkelen waarin zichtbaar werd wat de ambities zijn voor het komende jaren. Iedere school heeft aangegeven n.a.v. de resultaten van de EduCheck welke ambities ze de komende drie jaar willen bereiken en welke scholingsactiviteiten er dienen plaats te vinden. Graag wilde de vmbo-entiteit gezamenlijk optrekken in de uitvoering van scholingsactiviteiten. Hierdoor kon er meer synergie ontstaan binnen de scholen. In schooljaar 2016-2017 zijn we dan ook gestart met het uitvoeren van programmamanagement.

Dit met als doel om ‘een onderwijs gedreven kwaliteitsverbetering’ te realiseren. Hierdoor wordt er nog beter aangesloten op de actuele ontwikkelingen en de studenten van nu. Er is gekozen om vanuit de PDCA-cyclus het programma uit te voeren. De PDCA-cyclus zorgt voor het continue doorvoeren van ontwikkelingen en verbeteringen. Ook wordt hiermee de kwaliteit voor het onderwijs van de vmbo-entiteit geborgd.

Voor meer informatie over EduCheck klik hier.

Heb je vragen over deze case? Neem dan contact met ons op.

Bezoekadres

Ecustraat 9

4879 NP, Etten-Leur

Nederland

Routebeschrijving

Postadres

Postbus 348

4870 AH, Etten-Leur

088 - 489 6700 info@it-workz.nl