Terug naar overzicht

Gamification

Vraagstuk

Oplossing

De oplossing voor bovenstaande vraagstukken is het proces van gamification in onderwijs. In dit proces worden onderwijsprofessionals uitgedaagd spelmethodieken in te zetten om leerlingen of studenten te boeien en enthousiasmeren.

Rol IT-Workz

Om dit proces te doorgronden biedt IT-Workz trainingen met het aanbod Playful Training & Coaching voor onderwijs. Middels dit aanbod wordt de onderwijsprofessionals getraind in het toepassen van de didactische kracht van spel in hun les, cursus, of curricula. Het aanbod valt uiteen in trainingen voor docenten en onderwijsontwikkelaars.

Resultaat

De onderwijsprofessional breidt middels dit aanbod zijn of haar didactische repertoire uit, en ontwikkelt een vernieuwde kijk op het organiseren en faciliteren van leeractiviteiten. De inzet van speldynamieken in de klas draagt bij aan het vergoten van de betrokkenheid, participatie en motivatie van uw leerlingen of studenten. Op deze wijze optimaliseert u de leerervaring.

Wilt u meer informatie aanvragen?
Klik dan hier

Tags

Gamification, Spelelementen, Serious Gaming, Educational Games, Badges, Social Media, Motiveren

Meer over deze oplossing!

Gamification

Educatief spelgebruik

Playful Training & Coaching voor onderwijs gaat uit van educatief spelgebruik, waarin spelmethodieken worden gebruikt om:

  • leerlingen, studenten of docenten te boeien en enthousiasmeren;
  • een speelruimte (alsof-wereld of transitionele ruimte) te scheppen;
  • betekenis te geven aan het onvoorspelbare wat zich in de speelruimte voordoet.

Spelleider

Bij effectief werken aan het leerproces van de professional gaat het overigens niet alleen om het inzetten van effectieve interventies, maar ook om de effectiviteit van de trainer, coach of supervisor.

De spelleider verbonden aan Playful Training & Coaching voor onderwijs is Robbert van der Pluijm. Hij is Master of Education for Professional Learning and Development, tweedegraads docent maatschappijwetenschapper en werkzaam als consultant Innovatie bij IT-Workz.  

Partners en Certificaties