Wanneer je als school foto’s en video’s wél mag gebruiken!

Er is sinds de invoering van de AVG-wetgeving veel geschreven over hoe scholen de privacy van leerlingen en collega’s moeten waarborgen. De AVG-wetgeving gaat namelijk over o.a. de bescherming van persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn de naam en geboortedatum. Een foto waar een leerling op staat is in dit geval ook automatisch een persoonsgegeven. Deze zegt namelijk iets over de leerling, maar ook over de etniciteit en in sommige gevallen is het geloof af te leiden. Aangezien we op school met leerlingen te maken die minderjarig zijn, is er toestemming vanuit de ouders nodig om foto’s te mogen publiceren. Er is op dit moment nog steeds veel onduidelijkheid over het publiceren van beeldmateriaal bij scholen, waardoor je ziet dat scholen ervoor kiezen om helemaal geen beeldmateriaal te publiceren. In deze blog geef ik graag uitleg hoe je als school wél gebruik kunt maken van foto’s en video’s in de school!

Je mag van alle leerlingen foto’s maken
Ouders geven wel of geen toestemming voor het publiceren van de foto’s. Dit betekent voor de school dat ze van alle leerlingen foto’s mogen maken. Ook van leerlingen waarvan de ouders geen toestemming hebben gegeven voor het publiceren van de foto’s bijvoorbeeld op social media. Zo lang je de foto’s niet publiceert, is er geen probleem. Wanneer je de foto’s gaat publiceren is het van belang om goed na te kijken of inderdaad alleen die leerlingen op de foto staan waarvoor toestemming is gegeven.

Je mag foto’s publiceren (met toestemming)
Door middel van een toestemmingsformulier kunnen ouders per publicatiemedium aangeven of ze toestemming geven voor publicatie van foto’s van hun kind. Als ouders toestemming hebben gegeven voor het publiceren van foto’s ben je vrij als school om deze te publiceren. Uiteraard is het misschien goed om altijd te overleggen of ouders ook akkoord gaan met een foto voor op de voorkant van de schoolgids.

Je mag de foto’s delen met andere ouders
Binnen een veilige website waarop ouders kunnen inloggen mag je als school alle foto’s plaatsen van leerlingen. Uiteraard zijn dit foto’s van leerlingen waarvan de ouders toestemming hebben gegeven om ze in deze omgeving te publiceren.

Je mag afspraken met ouders maken over het publiceren van foto’s
De laatste jaren is er een flinke toename in de groep ouders die de smartphone gebruikt om foto’s en video’s te maken op school. Je kunt als school ouders niet verbieden om foto’s te maken. Maar om een veilige omgeving te behouden voor alle leerlingen is het goed om afspraken te maken met ouders over het gebruik van de smartphone bij het maken van foto’s van andere kinderen dan het eigen kind.

Zoals je hebt kunnen lezen is er op het moment dat ouders toestemming hebben gegeven voor het publiceren van foto’s (het liefst jaarlijks) vanuit de school veel mogelijk!

Wil je meer te weten over informatiebeveiliging op school?
In de aanpak voor IBP voor vo en po staat beschreven wat je als school kunt doen op het gebied van informatiebeveiliging. Hier vind je concrete tools zoals voorbeelden van toestemmingformulieren voor het publiceren van beeldmateriaal.

Ben jij benieuwd welke gerichte ondersteuning wij vanuit IT-Workz kunnen bieden op het gebied van informatiebeveiliging en privacy? Neem dan contact met mij op.

 

 

 


◀ Terug naar thema overzicht

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Bezoekadres

Ecustraat 9a

4879 NP, Etten-Leur

Nederland

Routebeschrijving

Postadres

Postbus 348

4870 AH, Etten-Leur

+31 88 - 489 6700 info@it-workz.nl