Dus jij bent consultant onderwijsinnovatie? Wat doe je dan eigenlijk?

Vanaf het moment dat ik bij IT-Workz ben ga werken, krijg ik deze vraag zeer regelmatig. Het is blijkbaar lastig voor mensen, zowel binnen als buiten het onderwijsveld, hier een goed beeld van te krijgen. Mijn antwoord is dan ook geen uitgebreide beschrijving maar een aantal voorbeelden zodat de vrager een beeld van mijn werkzaamheden krijgt.

Zo helpen mijn collega’s en ik een schoolbestuur dat ICT een structurele plaats binnen het onderwijs wil geven. Maar aangezien elke school een andere onderwijsvisie heeft, is het belangrijk dat elke school hier op een andere wijze mee omgaat. Met behulp van de randvoorwaarden die het bestuur heeft aangegeven, helpen we scholen een meerjarig onderwijs- en ICT-plan maken. Uitgangspunt hierbij is dat ICT de visie van de school versterkt en vereenvoudigt.

Een ander schoolbestuur wil een duidelijke en eenvoudig te gebruiken digitale leer- en werkomgeving (DLWO) voor iedereen binnen het bestuur.  Voor zowel bestuur, directie, leerkrachten als leerlingen. Hierbij gebruiken we onze expertise om aan te geven wat de mogelijkheden zijn, tegen welke mogelijke (bijvoorbeeld privacy) bezwaren je loopt en vooral hoe je een DLWO kan creëren die in de praktijk ook daadwerkelijk gebruikt wordt.

We geven ook veel trainingen. Trainingen die erop gericht zijn om ICT betekenisvol en op het juiste moment in te zetten in de klas. Trainingen als Flipping the classroom en activerende didactiek zorgen ervoor dat leerkrachten bewuster gaan nadenken over hoe en wanneer zij ICT in de klas inzetten.  Door trainingen als de Prowise trainingen, virtual reality en het gebruik van online tools zorgen we ervoor dat leerkrachten ook de kwaliteiten hebben om ICT bewust in te zetten. En met trainingen als ‘Wie ben je op social-media’ en vloggen zorgen we ervoor dat leerkrachten ook bewust zijn waar hun leerlingen op ICT gebied veel mee bezig zijn en hen daarbij kunnen ondersteunen.

Met behulp van inspiratiesessies laten we aan scholen zien welke mogelijkheden voor ICT in het onderwijs zijn. Om processen te vereenvoudigen en nieuwe ontwikkelingen te laten zien. Maar vooral de kansen laten zien die ICT biedt om je onderwijs nog beter in te richten en je lessen nog beter aan te laten sluiten bij de beleving van de leerlingen terwijl het juist werkdruk verlagend voor jou als leerkracht is.

En als laatste en meest belangrijke gebruiken we onze kennis en vaardigheden om scholen te helpen met specifieke vragen rondom de betekenisvolle inzet van ICT in het onderwijs.

Heb jij een vraag en heb je advies nodig? Neem vooral contact met mij op; j.jeurlink@it-workz.nl


◀ Terug naar thema overzicht

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Bezoekadres

Ecustraat 9a

4879 NP, Etten-Leur

Nederland

Routebeschrijving

Postadres

Postbus 348

4870 AH, Etten-Leur

+31 88 - 489 6700 info@it-workz.nl