Goede meta data, betere leerlijnen.

Door: Mark Leenaerts,

Er is veel digitaal lesmateriaal beschikbaar. Maar ieder stukje behandelt andere stof, of sluit aan bij een andere leerstijl. Dat maakt het moeilijk om één goede methode te maken, voor één leerling. Met goede meta data wordt dit makkelijker!

Idealiter wil een docent iedere leerling maatwerk leveren. Denk aan inhoud die de leerling niet kent, maar die wel aansluit bij dat wat de leerling weet. En die aansluit bij de leerstijl van de leerling. Sommige deelnemers zijn immers heel tekstueel ingesteld, anderen visueel, en weer anderen moeten vooral kunnen doen.

Om te kunnen komen tot zulk maatwerk zijn twee dingen nodig.

Ten eerste moet goed materiaal beschikbaar zijn in slimme ‘brokjes’, en in meerdere vormen. Alleen dan kan een docent daar zelf een leerarrangement mee vormgeven.

Maar minstens zo belangrijk zijn de beschrijvende labels die aan die brokjes hangen. Dergelijke labels heten ook wel meta data. Deze bieden inzicht in bijvoorbeeld leerdoel, inhoud en leerstijl. Dankzij meta data wordt het mogelijk om alle brokjes te doorzoeken, en om precies die brokjes te vinden die aansluiten bij één bepaalde leervraag en -stijl, van één bepaalde leerling.

Daarom zie ik graag dat IT-Workz haar eigen producten voorziet van goede meta data. En waar mogelijk door aan te sluiten bij een in de markt bekende en gebruikte standaard. Het onderwijsbegrippenkader is zo’n standaard.

Partners en Certificaties