Instroom voorspeller

Door: Mark Leenaerts, IT-Workz

Focus op Vakmanschap, bezuinigingen… het dwingt onderwijsinstellingen om nog eens scherp naar het opleidingsaanbod te kijken. Mijn idee is een managementdashboard dat de bestuurder daar bij helpt.

Het dashboard bevat zoveel mogelijk kengetallen die de bestuurder kunnen helpen. Denk aan demografische gegevens, ontwikkelingen in bepaalde sectoren, historische gegevens over doorstroom, gegevens over doorstroom naar werk, en ontwikkelingen op de lange termijn.

Dankzij zo’n tool zou een instelling beter in beeld kunnen brengen welke opleidingen toekomstperspectief hebben, en welke ook niet.

Partners en Certificaties