Serious game: studiesucces

Door: Marja Poelman,

SLB coaching: Studenten hebben niet altijd een beeld waar ze zijn met hun studievoortgang, Waarom niet zoals farmvile, zynga, via facebook. Voortgang laat de kunde kennis, vaardigheden en inzet zien. Het is een route of gebied wat groeit.

Studenten leren elkaar kennen tijdens de startperiode, leren de wegkennen binnen de school en de opleiding. De studiewijzer is altijd bij de hand. Studenten kunnen verder in het spel als ze opdrachten in de elo of elders hebben behaald, voor grote opdrachten komt er veel vrij in het spel, ook kunnen er extra's behaald worden, of voor lastige problemen waar een student extra moeite voor moet doen dus extra tijd aan kwijt is maar het dan toch haalt, de docent heeft er invloed op. Natuurlijk is de voortgang ook in een grafiek te zien met een minimale lijn en een nominale lijn.

Het eerste jaar werkt zoals het hbo met een propodeus, het is een drempel die behaald moet worden binnen een bepaalde tijd. nagedacht moet worden wat je met zwakke studenten doet waarvoor vooraf bekend is dat ze het niet binnen de gestelde tijd kunnen halen. De docent moet dus invloed hebben op het tempo. Er moeten ook keuzes gemaakt kunnen worden door de student zelf.

De stagebegeleider kan ook aangeven of uren zijn behaald.
Er is een app waardoor stagebegeleider en docent direct feedback kunnen geven. Op het eind staat er een beroepsbeoefenaar met alle behaald noodzakelijke zaken maar ook met alle extra's, en eventuele minors.

Door samenwerkinsopdrachten kan men extra's verdienen of een gebied ontginnen wat gedeeld wordt. Er is ook een blog, daarin kan de student via apps zaken bijhouden voor aantekeningen en fotos die voor een verslag zijn. Ook kunnen docenten, externen of mede studenten aanbevelingen doen. Vergelijk het maar met Linked-In. De student kan zaken die van belang zijn naar het portfolio exporteren. Signaaltjes vanuit een niet-groeiende taak of vaardigheid worden met een app-bericht naar de student gecommuniceerd. Zo wordt er op tijd aandacht gevraagd.

Koppelingen naar studiekeuze, maar misschien ook de methdoe, zijn mogelijk. Banners in de game kunnen gaan over relevante open dagen, of juist over vacatures in de opleiding.

Partners en Certificaties