Stimmit.nl fase 2

Door: Gerben Vink,

Het online rekenplatform Stimmit.nl biedt leerlingen uit het VO en MBO verschillende video's en animaties aan waarmee zij rekenuitleg tot zich kunnen nemen. Om leerlingen nog meer middelen aan te kunnen bieden om de rekenvaardigheden te vergroten zou er een Stimmit.nl fase 2 moeten komen waarin leerlingen ook interactief kunnen oefenen voor hun examen.

Op dit moment biedt het online platform video's aan voor specifieke onderwerpen en voor specifieke opleidingen. Hierdoor zijn leerlingen in staat om rekenvaardigheden op allerlei gebieden te oefenen. Echter kunnen zij niet achterhalen of zij de geoefende stof goed beheersen.

In een uitgebreide versie van Stimmit.nl zie ik het voor ogen dat leerlingen in kunnen loggen op een apart gedeelte van de community. Hier kunnen ze instaptoetsen maken waardoor ze het eigen niveau kunnen achterhalen. Dit zorgt ervoor dat zij inzichtelijk krijgen op welke onderdelen ze goed scoren en waar ze nog goed mee moeten oefenen.

Naast de instaptoets biedt de extra omgeving leerlingen nog meer lesmateriaal op maat aan, waardoor ze de laag gescoorde onderdelen extra kunnen oefenen. Ook bevat deze omgeving verschillende soorten proefexamens zodat ze kunnen kijken of ze de geoefende rekensommen beter beheersen en klaar zijn voor het daadwerkelijke examen op school.

Deze toevoeging op Stimmit.nl moet de docent ook de mogelijkheid bieden om de status van zijn/haar leerlingen te achterhalen. Hierdoor kunnen lessen eventueel aangepast worden, zodat deze nog beter aansluiten bij het niveau van de leerlingen.

Partners en Certificaties