Voldoende boeken, meer lesmateriaal

Door: Jan Broeken,

Een grote hap uit de budgetten van scholen gaat naar boeken. Boeken die de helft van de tijd in een locker liggen. Door deze boeken slimmer te rouleren zijn er voldoende boeken, en ontstaat tegelijkertijd financiële ruimte!

De bijdrage van het Rijk voor boeken is geregeld in de Wet gratis schoolboeken (Wgs). De omvang van deze bijdrage is € 321. Binnen deze regeling vallen de papieren boeken die één jaar gebruikt, maar ook digitaal lesmateriaal en syllabi. Een voordeel van dit geld is dat het niet geoormerkt is. Als een school het budget slim inzet, dan is een eventueel restant dus vrij te besteden.

Mijn idee is dan ook dat scholen slim kijken hoeveel boeken er echt nodig zijn. Dus niet langer één boek inkopen voor iedere onderwijsdeelnemer, maar een stapel boeken in een bepaald lokaal. Zo kunnen al snel twee of drie leerlingen één boek delen.

De business case voor scholen is enorm aantrekkelijk. Natuurlijk, het kost een beetje extra voor roosteren, en voor onderhoud van de set te delen boeken. Maar daar tegenover staat een besparing van honderden euro’s per leerling per jaar.

Niet voor niets wordt dit idee al bij ongeveer 5% van de besturen toegepast, zo lees ik in de evaluatie van de Wgs. Ik zou graag zien dat veel meer scholen het toepassen, zodat er financiële ruimte ontstaat voor nog beter onderwijs en nog slimmere innovaties. En eigenlijk is het toch niet meer van deze tijd: een leerling die de papieren boeken voor acht vakken met zich meedraagt?

Partners en Certificaties