Instroom voorspeller

Door: Mark Leenaerts, IT-Workz

Focus op Vakmanschap, bezuinigingen… het dwingt onderwijsinstellingen om nog eens scherp naar het opleidingsaanbod te kijken. Maar met welke stuurinformatie?

In de Innovation Board is het idee gepitcht om te komen tot een dashboard met gegevens uit openbare bronnen. Denk aan demografische gegevens, marktontwikkelingen en historische gegevens over doorstroom. Het idee is dat een instelling hiermee veel scherper in beeld kan brengen welke opleidingen ze moet uitbreiden of juist krimpen. In Q4 van 2013 onderzoeken we welke bronbestanden we kunnen gebruiken, en in hoeverre hier echt een concrete vraag naar is.

Medewerkers:
Partners en Certificaties