Pay-Workz 2.0

Door: Henk Voermans,

De Innovation Board heeft akkoord gegeven om extra functionaliteiten voor Pay-Workz te laten ontwikkelen. Het idee bevindt zich nu in de planfase.

Dankzij Pay-Workz zijn onderwijsinstellingen in staat om ouders via een veilige, online omgeving de (vrijwillige) ouderbijdrage te laten betalen. Door de doorontwikkeling moet het op termijn mogelijk worden om met PayWorkz verschillende soorten leermiddelen te bestellen en te factureren. Een deel van de functionaliteiten is in een pilot getoetst. Het voornemen is om het idee in het derde en vierde kwartaal van 2013 verder uit te werken.

Medewerkers:
  • Henk Voermans
Partners en Certificaties