IT-Workz volgt de ontwikkelingen binnen het onderwijs en op het gebied van ICT op de voet.

 
28 maart 2014

Toezicht in transitie

Met ingang van schooljaar 2016/2017 gelden er voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs nieuwe toezichtkaders. In deze kamerbrief zet de minister haar strategie uiteen voor het geven van een impuls aan de de gewenste kwaliteitscultuur.

De kamerbrief van 28 maart 2014 is hier te downloaden.

Geef hier uw reactie

0 reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst.
Partners en Certificaties