IT-Workz volgt de ontwikkelingen binnen het onderwijs en op het gebied van ICT op de voet.

 
10 juli 2014

Primair onderwijs moet in 2015 ICT-plan hebben

Ook het primair onderwijs heeft een bestuursakkoord opgesteld, met daarin een rol voor ICT. In het akkoord voor primair onderwijs wordt de nadruk gelegd op een kwalitatieve, werkende infrastructuur. Zo moet iedere instelling in 2015 een ‘ICT implementatie- en investeringsplan [hebben] voor onderwijs en ICT, gebaseerd op hun visie op onderwijs’.

Het bestuursakkoord PO staat uiteraard online na te lezen.

Geef hier uw reactie

0 reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst.
Partners en Certificaties