Visie op innovatie

Vernieuwing is essentieel voor organisaties in het onderwijs. Het onderwijs verandert en om ook in de toekomst kwalitatief goed en aansprekend onderwijs te kunnen bieden is het voor scholen belangrijk om te innoveren.

Digitaal leermateriaal biedt volop kansen voor het onderwijs. Leerlingen kunnen zowel thuis als op school gebruikmaken van content, schoolinformatie raadplegen en samenwerken met medeleerlingen en docenten. Mede door deze ontwikkelingen is er een andere kijk op de rol én de vorm van het onderwijs ontstaan.

Aandacht voor de leerling als individu waarbij gekeken wordt naar het niveau, de behoeftes en stijl wordt steeds belangrijker. Hierdoor verschuift ook de rol van de docent van een sturende naar een meer coachende rol. Veel docenten zijn gemotiveerd om aan de slag te gaan met digitale leermiddelen binnen hun onderwijs. Wij ervaren dat zij behoefte hebben aan meer kennis en inspiratie rondom digitale toepassingen. Daarnaast blijkt een goede vertaling van onderwijsvisie naar ict-beleid vaak lastig.

IT-Workz zorgt voor de volledige ontwikkeling, coördinatie en implementatie van digitale leermiddelen. Wij ondersteunen scholen bij visievorming, het maken van beleidsplannen en een plan van aanpak. Door onze begeleiding en training van docenten halen zij  zo veel mogelijk voordeel uit de digitale mogelijkheden. IT-Workz maakt  de toekomst van leren praktisch en tastbaar, we verbinden onderwijs van nu en morgen. 

Henk Voermans

Henk Voermans

Manager Innovatie

Oude wegen leiden niet naar nieuwe dingen
Onno Sidler

Onno Sidler

Consultant Innovatie - ideëen

Voor elk probleem is er een oplossing. Maar soms bestaat deze oplossing nog niet. Een goed idee vormt dan de basis voor een innovatie waarmee een oplossing geboden kan worden. Hebben jullie nog een probleem voor mij?
Gerben Vink

Gerben Vink

Consultant Innovatie - projecten

Onderwijsinnovatie draait voor mij om het realiseren van vooruitgang. Vooruitgang voor scholen, leraren én studenten. Om vooruit te gaan zul je stappen moeten zetten, soms kleintjes, soms grote. Loopt u mee?
Hannelore Engels

Hannelore Engels

Consultant Innovatie

Als er één plek is waar het vanzelfsprekend moet zijn om te innoveren, dan is het wel het onderwijs. Het onderwijs bereidt jongeren voor op beroepen die nog niet eens bestaan. Daarvoor zijn heel andere vaardigheden nodig. Alleen daarom al moeten we toe naar andere vormen van onderwijs.

Innovatief durven denken betekent niet bang zijn om langs onbewandelde paden te gaan. Tegelijkertijd moet je innovatie zien als een onderdeel van de dagelijkse gang van zaken. “Als je doet wat je altijd deed, zul je altijd krijgen wat je kreeg”.

De beste onderwijsinnovaties zijn samen met het onderwijs uitgewerkt. Een goede samenwerking met het onderwijs, partners, koepelorganisaties en de overheid zorgen voor een effectieve verandering waar het onderwijs jaren profijt van heeft.
Partners en Certificaties