IT-Workz volgt de ontwikkelingen binnen het onderwijs en op het gebied van ICT op de voet.

11 maart 2014

Rekenconferentie: Rekenen doe je zo?!

Deze conferentie is bedoeld voor docenten die rekenles geven of bij wie rekenen in de beroepsgerichte vakken een rol speelt. Daarnaast zijn projectleiders, beleidsmedewerkers en managers die meer willen weten over de huidige stand van zaken rondom de implementatie van de referentieniveaus rekenen en de centrale examinering van harte welkom.

IT-Workz verzorgt hier in samenwerking met ROC West-Brabant een sessie omtrent het digitale leerplatform Stimmit Rekenen. Tevens vindt u ons terug op de informatiebeurs waar u meer over Stimmit.nl en het onderdeel Stimmit Rekenen kunt ontdekken.

Partners en Certificaties