IT-Workz volgt de ontwikkelingen binnen het onderwijs en op het gebied van ICT op de voet.

Stimmit afgerond 
17 december 2012

Stimmit feestelijk afgerond

Met een feestelijke bijeenkomst is de eerste fase van de ontwikkeling van het online rekenplatform Stimmit.nl afgesloten. Hoewel de officiële lancering op 7 maart plaatsvindt, staat er inmiddels al een online rekenplatform met aantrekkelijke rekencontent, dat door iedereen gratis te gebruiken is.

Op 10 december is het project rond de ontwikkeling van Stimmit.nl formeel afgesloten. Tijdens de bijeenkomst op het kantoor van IT-Workz hebben de betrokkenen (Pieter van Knippenberg, Hoofd onderwijs en innovatie – innovatienetwerk, Jan Broeken, Directeur IT-Workz, Jacques  Frankenhuizen, programmamaneger M&ICT, Bert Bos, bestuursmanager ROC West-Brabant en Gerben Vink, projectleider van het project) het glas geheven op de realisatie van Stimmit.nl.

Pieter van Knippenberg:
“Stimmit biedt echt een meerwaarde voor ons onderwijs. Het is een excellent leermiddel dat perfect aansluit bij de belevingswereld van de student én dat zo ingezet kan worden in de rekenlessen”

De ontwikkeling van een online rekenplatform De ontwikkeling van een rekenplatform is een initiatief van ROC West-Brabant. Rekenvaardigheden van leerlingen op het gewenste niveau krijgen is een uitdaging voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Rekenen wordt door leerlingen vaak als saai ervaren en de beschikbare leermiddelen dragen niet bij aan een grotere motivatie en betrokkenheid van leerlingen. De ontwikkeling van het online rekenplatform Stimmit.nl  moet hier verandering  in brengen.

Stimmit biedt een digitale omgeving waar studenten en docenten eenvoudig rekencontent kunnen vinden en delen.  Stimmit.nl is ontwikkeld door IT-Workz. In de eerste fase van het project zijn er 12 scholen binnen en buiten het ROC West-Brabant die concreet met het platform aan de slag zijn gegaan. Hierbij gaat het zowel om PO, VO als MBO instellingen. De samenwerking kan intensief worden genoemd. Niet alleen maken scholen gebruik van het platform, ze zijn in veel gevallen ook nadrukkelijk betrokken geweest bij het zelf creëren van de interessante audiovisuele lesinhoud die op het platform te vinden is. 

Ga snel naar stimmit.nl.

Geef hier uw reactie

0 reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst.
Partners en Certificaties