IT-Workz volgt de ontwikkelingen binnen het onderwijs en op het gebied van ICT op de voet.

 
05 juni 2012

Kinderen vertellen hun ouders niet alles

Dat hoeft ook niet. Maar ouders willen natuurlijk wel snel en eenvoudig op de hoogte worden gehouden van de gebeurtenissen op school. De oplossing is een online ouderportaal met koppelingen naar de presentie en absentie registraties, het digitale klassenboek, de roosters en de cijfers.

Hoe breng ik ouders snel en eenvoudig op de hoogte van informatie over hun schoolgaande kind? Scholen worstelen met deze vraag en zoeken naar mogelijkheden om op een slimme manier informatie over te brengen.Ook het kostenverlagend maken van verschillende processen is een belangrijk aandachtspunt. Om scholen hierin te ondersteunen ontwikkelde IT-Workz verschillende applicaties die samen het ouderportaal vormen.

Martijn Henneke, architectuur bij IT-Workz: “Het ouderportaal van IT-Workz bestaat uit verschillende applicaties en stelt scholen in staat om belangrijke informatie over de leerling eenvoudig en snel aan de ouders aan te bieden. Daarnaast zijn er ook onderdelen beschikbaar die ervoor zorgen dat verschillende processen binnen de onderwijsinstelling eenvoudiger en sneller uitgevoerd kunnen worden, zoals het regelen van de ouderbijdragen en het op de hoogte brengen van het verzuim van het schoolgaande kind.”

Met het ouderportaal kunnen scholen de ouders een online dashboard op maat bieden. Hierdoor worden ouders meer bij het onderwijs betrokken en kunnen ze altijd en overal op hoogte zijn van de voortgang van hun schoolgaande kind.

Kijk voor meer informatie op www.it-workz.nl/ouderportaal

Geef hier uw reactie

0 reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst.
Partners en Certificaties