IT-Workz volgt de ontwikkelingen binnen het onderwijs en op het gebied van ICT op de voet.

 
13 augustus 2012

Slim toegang tot applicaties in de Cloud

Gebruikers hebben voor hun werkzaamheden vaak de beschikking over veel applicaties. Het is niet praktisch als men voor iedere applicatie apart moeten inloggen. Met Single Sign-on is hier een oplossing voor. Dit concept stelt eindgebruikers in staat om door eenmalig in te loggen toegang te krijgen tot alle applicaties en informatiebronnen binnen een netwerk. Door een toename van het aantal applicaties dat in ‘de Cloud’ draait, wordt het echter steeds lastiger om dit te realiseren.

Steeds meer applicaties worden tegenwoordig vanuit de Cloud aangeboden en draaien dus buiten de grenzen van het eigen schoolnetwerk. Het wordt belangrijker de toegang op een slimme en veilige manier te regelen, zonder dat de beheerlast van accounts en wachtwoorden groter wordt. Het mogelijk maken dat gebruikers slechts eenmalig hoeven in te loggen (Single Sign-on) wordt hierbij steeds lastiger.

Veilig en gebruikersvriendelijk

Voor deze problemen zijn echter wel oplossingen beschikbaar. Met Active Directory Federation Services (ADFS) van Microsoft kan een gebruiker toegang krijgen tot applicaties buiten de eigen organisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de eigen Active Directory schoolaccount. Doordat de verificatie plaatsvindt in het eigen netwerk hoeft een gebruiker slechts eenmalig in te loggen om ook toegang te hebben tot applicaties in de cloud.

Office 365

In juni 2012 is Office 365 beschikbaar gekomen voor de educatieve markt. Zowel studenten als medewerkers kunnen gratis gebruik maken van Exchange Online en SharePoint Online. De verwachting is dan ook dat veel scholen hier gebruik van zullen gaan maken. De huidige Live@Edu klanten worden in de loop van dit jaar automatisch omgezet naar Office 365. IT-Workz heeft onderzoek gedaan naar de configuratie van een ADFS-koppeling voor Office 365 en heeft hiervoor een universeel toepasbaar Single Sign-on concept  ontwikkeld.

Praktijkervaring

Bovengenoemd concept heeft IT-Workz al bij verschillende onderwijsinstellingen geimplementeerd. Voor een klant in Noord-Holland is een SharePoint omgeving ontsloten op basis van ADFS. Daarnaast is ook voor ROC West-Brabant de ADFS koppeling met Entree opgeleverd. Entree is het technische platform van de Kennisnet Federatie. Hiermee worden verschillende educatieve diensten, die zijn aangesloten bij Kennisnet, beschikbaar voor ROC West-Brabant met de eigen schoolaccount.

Geef hier uw reactie

0 reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst.
Partners en Certificaties