IT-Workz volgt de ontwikkelingen binnen het onderwijs en op het gebied van ICT op de voet.

 
12 maart 2013

Demonstratie Latijn online op 4 april in Utrecht

Gymnasia zien zich geplaatst voor een aantal uitdagingen: classici worden schaars, een vak als Latijn doet een zwaar beroep op de concentratie van de huidige leerling en budgetten worden gekort. Hoe zorg je voor kwalitatief goed onderwijs, hoe motiveer je leerlingen en hoe houd je ze bij de les?

Latijn online: basiscollectie met 50 video's

Deze vraagstukken hebben ertoe geleid dat vier gymnasia* de handen ineen hebben geslagen. Deze gymnasia hebben een basiscollectie met 50 didactische video’s voor het vak Latijn ontwikkeld. Het gaat hier om korte instructievideo’s waarin met name de grammatica van Latijn wordt toegelicht. Deze video’s kunnen gebruikt worden als aanvulling of vervanging van de klassikale instructie en zijn overal bereikbaar voor docenten én leerlingen.

De video’s zijn direct te bekijken op het online videoplatform ‘Latijn online’. Door gebruik te maken van deze video’s zijn de docenten in staat om de (klassikale) lessen te vernieuwen en beter aan te sluiten bij de leerstijl en leertempo van de individuele leerling. Daarnaast sluit het gebruik van video’s aan bij de belevingswereld van leerlingen, zijn lessen makkelijker in te halen bij afwezigheid en is uitval van een docent makkelijker te ondervangen. Latijn online is daarmee een aanvulling en verrijking op bestaande leermiddelen. IT-Workz kan begeleiden bij de implementatie van dit aanbod en u op technisch en didactisch vlak adviseren.

Uitnodiging demonstratie Latijn online 

Bent u benieuwd wat Latijn online voor uw school kan betekenen? Graag nodigen wij u uit op donderdag 4 april om 14.00 uur voor de officiële lancering Latijn online bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium, Ina Boudier-Bakkerlaan 7, te Utrecht. Tijdens een live demonstratie tonen wij u de werking van Latijn online. Aansluitend op deze demonstratie nodigen wij u uit voor een borrel waar u collega gymnasia kunt spreken die werken met Latijn online. De middag zal rond 16.00 uur afgesloten worden.

Inschrijven

U kunt zich hier voor de demonstratie inschrijven. Wilt u nu al meer informatie over Latijn online? Bekijk dan hier de filmpjes en gebruikerservaringen. U kunt ook direct contact met ons opnemen via telefoonnummer 088-4896700 of via e-mail: info@it-workz.nl.

* Latijn online is een samenwerkingsverband tussen IT-Workz en vier zelfstandige gymnasia: Sint-Oelbertgymnasium, Johan de Witt-Gymnasium, Gymnasium Juvenaat en Coornhert Gymnasium.

Geef hier uw reactie

0 reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst.
Partners en Certificaties