ISO 9001 en 27001

Sinds november 2015 is IT-Workz ISO/IEC 27001 gecertificeerd. De ISO/IEC 27001-certificering is dè norm voor informatiebeveiliging. Dit managementsysteem voor informatiebeveiliging wordt jaarlijks gecontroleerd door Auditors van de BSI Group. IT-Workz verplicht zich tot handhaving van deze informatiebeveiligingsmaatregelen en evalueert jaarlijks het effect ervan. Tevens draagt zij zorg voor goed onderhoud en optimale controle van alle systemen en protocollen.

IT-Workz voldoet sinds 2011 ook aan de norm voor kwaliteitsmanagementsystemen, de zgn. ISO 9001:2008 normering. Daarmee toont zij aan als organisatie in staat te zijn om op consistente wijze producten en diensten te leveren welke voldoen aan de eisen van klanten en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Partners en Certificaties