Terug naar overzicht

DigiCampuz

Vraagstuk

Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen altijd en overal op school en thuis de beschikking hebben over de applicaties/programma's die zij nodig hebben voor hun opleiding, zonder dat op iedere pc afzonderlijk elke applicatie geïnstalleerd moet worden?

Hoe combineer je betrouwbare ICT-diensten met clouddiensten?

Oplossing

De oplossing is een digitale werkplek. Deze online omgeving geeft gebruikers via een internetverbinding toegang tot hun persoonlijke werk- of leeromgeving. Een omgeving die vanaf elke locatie te bereiken is en altijd op dezelfde wijze gepresenteerd wordt. Hierdoor zijn medewerkers en leerlingen altijd in staat om applicaties die voor hen van toepassing zijn, te gebruiken.

Rol IT-Workz

IT-Workz adviseert en begeleidt onderwijsinstellingen bij de inzet van DigiCampuz. Wanneer een concreet plan voor uw school is uitgewerkt, verzorgt IT-Workz de implementatie van de digitale werkplekken. Na de invoering van het concept bieden gecertificeerde IT'ers ondersteuning voor optimaal gebruik.

Resultaat

DigiCampuz zorgt ervoor dat leren en werken overal mogelijk is. Leerlingen hebben altijd toegang tot dezelfde omgeving met de informatie en applicaties die zij nodig hebben. Daarnaast biedt de dienst onderwijsinstellingen een forse verlaging van de beheerlast.

Referentievideo

Marty van Vessem

In contact met de expert

Accountmanager

Marty van Vessem

m.vanvessem@it-workz.nl

T 088 - 489 6700

Wilt u meer informatie aanvragen?
Klik dan hier

Tags

Cloud, Het Nieuwe Werken, Digitale werkplek, Office365

Meer over deze oplossing!

DigiCampuz

De digitale werkplek

Door de toename van laptopgebruikers, het gebruik van smartphones, Wi-Fi en de snelle opkomst van tablets zijn de eisen voor ICT-omgevingen veranderd. Mensen verwachten altijd en overal toegang te hebben tot de informatie en functionaliteiten die zij nodig hebben voor hun werkzaamheden. Bij voorkeur draadloos.

DigiCampuz, een digitale werkplek, is een online omgeving die gebruikers via internet toegang geeft tot hun persoonlijke werkomgeving. Gebruikers krijgen hun werkomgeving hierdoor altijd op dezelfde manier gepresenteerd. Hierbij maakt het niet uit of ze op school of thuis zijn en of ze gebruik maken van een laptop, tablet of vaste pc.

Digitale werkplek in het onderwijs

Met DigiCampuz heeft IT-Workz speciaal voor studenten, docenten en medewerkers een digitale werkplek ontwikkeld om altijd en overal te kunnen werken en leren. Docenten en medewerkers kunnen door middel van een Self Service-mechanisme toegang krijgen tot educatieve applicaties, waardoor ze overal toegang tot hun bestanden en applicaties hebben. Studenten kunnen op basis van hun opleiding toegang krijgen tot de juiste applicaties. Doordat via internet een gestandaardiseerde werkplek aangeboden wordt, krijgen gebruikers altijd dezelfde werkomgeving te zien.

Voordelen van een digitale werkplek

DigiCampuz is een cloud oplossing die grote voordelen biedt voor zowel de school, student als medewerker:

  • studenten en medewerkers hebben altijd en overal dezelfde werkomgeving;
  • gebruikers hebben altijd de beschikking over recente versies van software;
  • beheer vindt eenvoudig op afstand plaats;
  • gebruikers kunnen met eigen apparatuur inloggen op de virtuele werkplek (BYOD);
  • eenmalig inloggen volstaat voor toegang tot alle benodigde applicaties (Single Sign-On);
  • DigiCampuz biedt voor de digitale werkplek een optimale beveiliging;
  • de digitale werkplek biedt mogelijkheden om documenten te delen en samen te werken.

DigiCampuz overal anders

Niet iedere onderwijsinstelling heeft dezelfde wensen en behoeften met betrekking tot een digitale werkplek. Om die reden is DigiCampuz ontwikkeld als een flexibel concept. Een school bepaalt zelf welke applicaties en mogelijkheden via de digitale werkplek beschikbaar gesteld worden aan medewerkers en leerlingen.

Partners en Certificaties