Terug naar overzicht

Stimmit Rekenen

Vraagstuk

Hoe kunnen we de rekenvaardigheden van onze leerlingen op een vernieuwende manier verbeteren? 

Hoe krijgen we de rekenvaardigheden van onze leerlingen op het vereiste, landelijke niveau?

Oplossing

Stimmit Rekenen is de digitale rekenmethode in Stimmit.nl. Stimmit Stimmit Rekenen bevat meer dan 125 uitlegvideo’s en ruim 3800 rekenopgaven. Leerlingen oefenen op hun eigen tempo en op hun eigen niveau, van 1F t/m 3F.

De methode zorgt ervoor dat leerlingen hun rekenvaardigheden kunnen verbeteren. Uitleg is altijd en overal beschikbaar, in de vorm van video en animatie. Ook biedt de omgeving opgaven op het niveau van de leerling, en past deze het niveau aan op de scores van deze leerling.

Rol IT-Workz

IT-Workz is oprichter van het concept achter Stimmit Rekenen en beheert de omgeving, zodat de beschikbaarheid van het platform gegarandeerd kan worden. Tevens begeleidt IT-Workz onderwijsorganisaties bij de toepassing van het platform in hun onderwijs.

Resultaat

Jet Koutstaal, docent bij De Rotonde: “Wat opvalt is dat Stimmit Rekenen boeiend genoeg is voor onze zorgleerlingen om op hun eigen scherm gefocust te blijven, terwijl ze met 17 leerlingen met hun laptops aan de grote tafel zitten. Chapeau!”

Referentievideo

Gerben Vink

In contact met de expert

Consultant Innovatie - projecten

Gerben Vink

g.vink@it-workz.nl

T 088 - 489 6700

Wilt u meer informatie aanvragen?
Klik dan hier

Tags

rekenen, Video, Community, Gamification, Rekenportaal, Stimmit.nl, Stimmit, Rekenplatform, Rekenvaardigheden

Meer over deze oplossing!

Online rekenplatform

Daar kun je op rekenen!

Stimmit Rekenen bevat meer dan 125 uitlegvideo’s en ruim 3800 rekenopgaven. Leerlingen oefenen op hun eigen tempo en op hun eigen niveau, van 1F t/m 3F, op ieder inhoudelijk deelgebied van rekenen. 

De methode zorgt ervoor dat leerlingen hun rekenvaardigheden kunnen verbeteren. Uitleg is altijd en overal beschikbaar, in de vorm van video en animatie. Ook biedt de omgeving opgaven op het niveau van de leerling, en past deze het niveau aan op de scores van deze leerling. Leerlingen én hun docenten kunnen de voortgang per domein bekijken. Het is zelfs mogelijk om voor individuele leerlingen een bepaald startniveau te kiezen, of bepaalde inhoudelijke domeinen uit te zetten. Ter voorbereiding op het examen biedt de omgeving domeintoetsen en proefexamens.

Stimmit Rekenen is tot stand gekomen met hulp van ROC West Brabant, tal van docenten en de CED groep. 

Inzetbaarheid Stimmit

Onderwijsinstellingen kunnen op verschillende manieren aan de slag met deze innovatieve, online methode.  

Instellingen kunnen leerlingen vragen om thuis de uitleg te bekijken en alvast rekenopgaven te oefenen (Flipping the classroom). Op deze manier wordt de tijd in de klas besteed aan die onderdelen die voor leerlingen onduidelijk zijn. Het wordt daarmee mogelijk om het aantal lesuren te beperken. 

Docenten kunnen het platform ook in de les inzetten. Leerlingen kunnen dan op school rekenopgaven in Stimmit.nl maken, in dat tempo en op dat niveau dat zij beheersen. Op deze manier kan een docent direct de juiste begeleiding bieden.

Prijs

Voor slechts € 9,50 per leerling per jaar beschikt u over alle inhoud op niveau 1F tot en met 3F, proeftoetsen en rapportages.

Partners en Certificaties