Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn de NLdigital voorwaarden van toepassing.

In aanvulling op de NLdigital Voorwaarden gelden de volgende voorwaarden:

 • Aanbiedingen en offertes hebben een geldigheid van 14 dagen na dagtekening.
 • Planningshorizon: werkzaamheden worden pas ingepland vanaf 3 weken na ontvangst van een getekende offerte.
 • Minimale inzet: inzet van medewerkers van IT-Workz geschied op basis van minimaal 4 uur voor remote-werkzaamheden en minimaal 8 uur voor werkzaamheden op locatie.
 • Werkzaamheden verzetten/annuleren: reeds ingeplande werkzaamheden kunnen op basis van een schriftelijk verzoek worden verzet of geannuleerd en wel onder de volgende voorwaarden:
  • bij verzoeken tot veertien (14) dagen voor aanvang van de geplande werkzaamheden worden geen kosten in rekening gebracht;
  • tot zeven (7) dagen voor aanvang wordt 50% van het uurtarief doorberekend;
  • tot twee dagen (2) voor aanvang van de werkzaamheden wordt 75% van het uurtarief doorberekend.
 • Overwerk:
  • voor werkzaamheden op werkdagen buiten kantoortijden (voor 8.00u en na 18.00u) en op zaterdag (tussen 8.00u en 18.00u) is een opslag van 50% op de uurtarieven van toepassing;
  • voor werkzaamheden in het weekend voor 8.00u of na 18.00u en op zon- en feestdagen is een opslag van 100% op de uurtarieven van toepassing.
 • Reiskosten: voor werkzaamheden op locatie brengt IT-Workz een reisurenvergoeding in rekening van €82,50 per uur exclusief BTW.
 • IT-Workz hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
 • Overhead kosten (zoals energiekosten) en de stijging daarvan worden via een opslag op het uurtarief doorberekend.
 • Eventuele tussentijdse prijsverhogingen door toeleveranciers worden altijd doorberekend aan de klant.
 • Eventuele arbeidsvoorwaardelijke verhogingen als gevolg van o.a. marktomstandigheden kunnen halfjaarlijks leiden tot een bijstelling van de uurtarieven.