Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden IT-Workz

 

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn de NLdigital Voorwaarden van toepassing.
Klik hier om deze in te zien.

In aanvulling op de NLdigital Voorwaarden gelden de volgende voorwaarden:

 

 • Aanbiedingen en offertes hebben een geldigheid van 14 dagen na dagtekening.
 • Planningshorizon: werkzaamheden worden pas ingepland vanaf 3 weken na ontvangst van een getekende offerte.
 • Minimale inzet: inzet van medewerkers van IT-Workz geschied op basis van minimaal 4 uur voor remote-werkzaamheden en minimaal 8 uur voor werkzaamheden op locatie.
 • Werkzaamheden verzetten/annuleren: reeds ingeplande werkzaamheden kunnen op basis van een schriftelijk verzoek worden verzet of geannuleerd en wel onder de volgende voorwaarden:
  • bij verzoeken tot veertien (14) dagen voor aanvang van de geplande werkzaamheden worden geen kosten in rekening gebracht;
  • tot zeven (7) dagen voor aanvang wordt 50% van het uurtarief doorberekend;
  • tot twee dagen (2) voor aanvang van de werkzaamheden wordt 75% van het uurtarief doorberekend.
 • Overwerk:
  • voor werkzaamheden op werkdagen buiten kantoortijden (voor 8.00u en na 18.00u) en op zaterdag (tussen 8.00u en 18.00u) is een opslag van 50% op de uurtarieven van toepassing;
  • voor werkzaamheden in het weekend voor 8.00u of na 18.00u en op zon- en feestdagen is een opslag van 100% op de uurtarieven van toepassing.
 • Reiskosten: voor werkzaamheden op locatie brengt IT-Workz een reisurenvergoeding in rekening van €75,00 per uur exclusief BTW.
 • IT-Workz hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
 • Overhead kosten (zoals energiekosten) en de stijging daarvan worden via een opslag op het uurtarief doorberekend.
 • Eventuele tussentijdse prijsverhogingen door toeleveranciers worden altijd doorberekend aan de klant.
 • Eventuele arbeidsvoorwaardelijke verhogingen als gevolg van o.a. marktomstandigheden kunnen halfjaarlijks leiden tot een bijstelling van de uurtarieven.

 

Nieuwsbrief
Uw gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, maar alleen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws van IT-Workz d.m.v. een digitale nieuwsbrief. IT-Workz kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de upload en e-mailberichten. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door in de nieuwsbrief op de hyperlink 'afmelden' te klikken.