Wat is Breens Identity Center?

Roland benoemt dat BIC een krachtig identity management systeem is dat speciaal is ontworpen voor onderwijsinstellingen om hen meer inzicht en controle te geven: “Het automatiseert en vereenvoudigt het proces van het creëren, beheren en intrekken van digitale identiteiten voor zowel medewerkers als studenten, gebaseerd op informatie uit HR- en studentinformatiesystemen zoals AFAS, Magister of Somtoday.”

Welk probleem lost BIC op voor onderwijsinstellingen?

Een veelvoorkomend probleem voor onderwijsinstellingen is het beheer van talloze identiteiten en toegangsrechten. “Bij scholen met honderden, zo niet duizenden medewerkers en studenten, kan dit een complex en tijdrovend proces zijn. Handmatig ingrijpen bij het aanmaken en intrekken van accounts is over het algemeen foutgevoelig en inefficiënt”, aldus Roland.

BIC biedt volgens Roland een oplossing voor dit probleem door de automatisering en centralisatie van identity management. Het maakt gebruik van gegevens uit bronsystemen om accounts te creëren en beheert rechtengroepen op basis van vooraf ingestelde beleidsregels en richtlijnen. Hierover zegt hij: “Je gaat dus nooit meer individuen rechten geven op bepaalde onderdelen, maar altijd door BIC gecreëerde rechtengroepen. Zodat wanneer iemand van functie wijzigt, hij of zij niet per se zijn of haar rechten behoudt.”

Omdat (onderwijs)organisaties continu in beweging zijn, bevat BIC ook ingebouwde Helper-tabellen waarmee de belangrijkste kenmerken van de organisatie geconfigureerd kunnen worden. Voorbeelden zijn:

  • welke kostenplaatsen vormen samen een sector en worden daarom samen in een sector-rechtengroep geplaatst;
  • welke functies duiden het onderwijzend personeel aan en krijgen daarmee toegang tot de leeromgeving;
  • óf welke statussen van een student in het studentinformatiesysteem geven aan dat er een account voor de student moet worden gemaakt.

Deze Helper-tabellen kunnen eenvoudig worden aangepast bij organisatiewijzigingen, zodat BIC goed aan blijft sluiten bij de organisatie.

Wat is het belang van automatisering?

Roland benadrukt het belang van automatisering en legt uit: “Het bespaart heel veel tijd en werk en zorgt ervoor dat informatiebeveiliging en privacy serieus worden genomen. Organisaties kunnen met BIC nu inzicht en overzicht krijgen over het proces én gemakkelijker sturen op afwijkingen.”

Dat automatisering niet ten koste hoeft te gaan van personalisatie is volgens Roland ook een pluspunt van BIC: “Hoewel werkgevers hun beleidsregels en richtlijnen voor beveiliging en privacy bepalen, kan BIC toch een zekere mate van personalisatie bieden binnen deze kaders. In speciale gevallen kunnen bijvoorbeeld uitzonderingen worden gemaakt op basis van de brongegevens.”

In welke gevallen toont BIC haar meerwaarde?

Volgens Roland gebeurt met BIC altijd alles secuur, is elke gebeurtenis herleidbaar en weet je zeker dat rechten worden ingetrokken. Hij schetst een drietal situaties waarin BIC haar meerwaarde toont.

  1. Capaciteit IT-afdeling: Wanneer een medewerker die verantwoordelijk is voor handmatig identity management niet meer beschikbaar is, biedt BIC een geautomatiseerde oplossing om het proces voort te zetten zonder afhankelijk te zijn van individuele medewerkers.
  2. Inzicht en controle: Als er twijfels bestaan over de mate van controle over on- en offboarding processen, kan BIC transparantie bieden en helpen aantonen dat de organisatie in controle is én voldoet aan de vereisten voor informatiebeveiliging en eventuele andere beleidsafspraken. Bijvoorbeeld: hoelang van tevoren wordt een account aangemaakt, hoe worden credentials verspreid, hoelang na uitdiensttreding zijn het account en de gekoppelde gegevens nog opvraagbaar?
  3. Directe intrekking van account: In geval van staande voet ontslag in een onderwijsorganisatie, maakt BIC het mogelijk om met één druk op de knop het account van de betrokken medewerker en alle gerelateerde accounts onmiddellijk te deactiveren om mogelijke schade te voorkomen.

Wat zijn de voordelen van BIC per onderwijsfunctie?

Betrokkenen bij onderwijsinstellingen profiteren van BIC op verschillende manieren, afhankelijk van hun rol binnen de organisatie. Roland en Mark zetten de voordelen uiteen: “Allereerst krijgen systeembeheerders eindelijk inzicht en overzicht over het identity management proces, waardoor ze meer controle hebben en efficiënter kunnen werken.

Ten tweede waarderen IT-managers de SaaS-aard van BIC, waarbij het hele proces uit handen wordt genomen met een licentiemodel zonder verborgen kosten. Daarnaast biedt BIC inzicht, overzicht, rapportage en logging om ervoor te zorgen dat het systeem voldoet aan de vereisten voor informatiebeveiliging en privacy.

Tot slot zien directie en bestuur in BIC een manier om tijd en kosten te besparen, terwijl ze tegelijkertijd in controle zijn en voldoen aan wet- en regelgeving. ISO-certificeringen en een verwerkingsovereenkomst op basis van het model van Kennisnet of SURF maken de keuze voor BIC nog aantrekkelijker.”

Waar komt de focus van BIC op onderwijs vandaan?

Dat IT-Workz ontstaan is vanuit het onderwijs, zorgt ervoor dat BIC perfect aansluit op de behoeften van onderwijsinstellingen. Mark legt uit: “Dankzij ons trackrecord begrijpen we de specifieke processen en uitdagingen binnen het onderwijs, zoals de start van het schooljaar en alle toetsweken. Ons BIC-systeem is écht puur ontwikkeld met specifiek die processen en uitdagingen in gedachten.”

Dat de focus verder gaat dan slechts medewerkers, leerlingen en studenten, vertelt Mark aan de hand van hoe sector specifiek IT-Workz is, gezien de systemen waar BIC mee koppelt: “Al die systemen die je in het onderwijs tegenkomt kennen we. Stel, je hebt bronsysteem Magister, en hier is een probleem mee, dan kunnen we het direct voor al onze klanten oplossen. Dan is het handig dat je focus hebt.”

Probeer gratis demo bij IT-Workz

Voor onderwijsinstellingen die op zoek zijn naar een efficiëntere, veiligere en meer gecontroleerde manier om met identity management om te gaan, is BIC dé oplossing. Het zal niet alleen tijd en werk besparen, maar ook de zorgen wegnemen en de procesverbetering ondersteunen.

Wil je het eerst vrijblijvend ervaren? Vraag bij IT-Workz een demo aan om kennis te maken met de kracht van de oplossing.

Breens Identity Center

Breens Identity Center stelt je als onderwijsinstelling in staat om geautomatiseerd het beleid en de toegang tot informatie en applicaties te beheren en up-to-date te houden. Met continu inzicht in de stand van zaken en de tools om zelf actie te ondernemen. Dit alles in een flexibele, stabiele, veilige en op marktstandaarden gebaseerde omgeving.

Meer informatie