Microsoft Gold Certified Partner

Als Microsoft Gold Certified Partner heeft IT-Workz een brede en diepgaande kennis van de technologie en een nauw samenwerkingsverband met Microsoft. Wij beschikken ook over de certificeringen van Microsoft MCITP en diverse MCSA-certificeringen.

Cisco Premium Partner

IT-Workz is Cisco Premier Partner, waardoor u ervan verzekerd bent dat wij over alle kennis en kunde beschikken om Cisco producten op de juiste wijze te implementeren en te ondersteunen. Hiernaast is IT-Workz gecertificeerd CCNA, CCDP en CCNP.

ISO 9001

Met de ISO 9001 normering toont IT-Workz aan als organisatie in staat te zijn om op consistente wijze producten en diensten te leveren welke voldoen aan de eisen van klanten en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

ISO 27001

De ISO/IEC 27001-certificering is dè norm voor informatiebeveiliging. IT-Workz verplicht zich tot handhaving van deze informatiebeveiligingsmaatregelen en evalueert jaarlijks het effect ervan. Tevens draagt zij zorg voor goed onderhoud en optimale controle van alle systemen en protocollen

ISO 27701

IT-Workz vindt privacy erg belangrijk en heeft dit al jaren goed geregeld. Dit willen we ook graag naar de buitenwereld bewijzen en heeft daarom deze nieuwe ISO-certificering op het gebied van Privacy en Informatie Management gehaald.

ISAE 3402 type II verklaring

ISAE 3402 is de internationale standaard voor zekerheid bij outsourcing. Dit houdt in dat de controles en procedures zoals we deze in onze ISO9001 en ISO27001 hebben benoemd ook daadwerkelijk worden nageleefd.