De EduCheck vo is vernieuwd!

Al een paar jaar is de EduCheck voor scholen een effectieve manier om één oogopslag te zien waar je op dit moment als school staat en wat je ontwikkelbehoeften zijn. Via een online onderzoek krijg je antwoord op vragen als: Waar staat je school nu? Welke ambities heeft het team? En welke stappen moet je nu zetten om de school en het team verder te ontwikkelen? Vanaf vandaag is een spiksplinternieuwe EduCheck vo beschikbaar! In deze blog leg ik de uit wat belangrijke nieuwe elementen zijn in de EduCheck.

Vier in Balans als uitgangspunt

In de EduCheck is het Vier in balans-model van Kennisnet (2015) het fundament in de opbouw van de vragenlijst en de rapportage. Het gaat om de bouwstenen: visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen en infrastructuur. Met de vragen die gesteld worden gaan we er vanuit, net als Kennisnet heeft aangegeven in de Vier in balans-monitor 2017, dat de keuzes die docenten maken t.a.v. het onderwijs bewust gekozen zijn om meerwaarde te bieden aan het onderwijs en het leerproces van leerlingen. We kijken in het onderzoek minder sterk naar de beschikbaarheid van ICT en randvoorwaarden om ICT te kunnen gebruiken, maar juist naar hoe deze ICT ingezet wordt.

Nieuwe onderwijsinzichten

De afgelopen jaren zijn de 21st Century Skills van SLO uitgebreid en de definities en inhoud aangescherpt. In de EduCheck hebben we deze vernieuwingen doorgevoerd in de vragenlijst. In september 2017 is een nieuwe publicatie verschenen over de ICT-bekwaamheid van docenten. De vier bekwaamheidsgebieden digitale geletterdheid, leersituatie, organisatie en professionalisering dienen in de EduCheck als input om aan de slag te gaan met een ICT- en onderwijsbeleidsplan.

Uiteraard sluiten we nog steeds aan bij de ontwikkelingen uit het Sectorakkoord vo. Onderwerpen zoals de leerling centraal, eigentijdse voorzieningen en brede vorming komen aan bod in de vragenlijst.

De diversiteit binnen het team in beeld

Net als in de klas, is er binnen een team veel diversiteit. Met de vernieuwde EduCheck krijg je inzicht in de diversiteit binnen het team over bepaalde opvattingen, leerbehoeftes en ambities. Dit helpt managementteams om het schoolteam gerichtere vervolgstappen op maat te kunnen aanbieden. De inzichten van docenten worden vergeleken met de opvattingen en wensen van het managementteam en leerlingen. In een gepersonaliseerde rapportage geven we visueel weer hoe jouw team in elkaar zit.

Concrete stappen zetten na de EduCheck

Na de EduCheck heb je in beeld wat de ambities en leerbehoefte van de school zijn. Maar welke ambities wil je de komende jaren gaan waar maken? En welke stappen moeten er gezet worden om het team verder te ontwikkelen?

In het ontwikkelplan maken we samen met het management van de school een concreet plan van aanpak. Dit plan van aanpak geeft inzicht in welke stappen de school de komende jaren wil maken en welke activiteiten worden uitgevoerd om de ambities te bereiken.

Om de implementatie van het ontwikkelplan te waarborgen is het mogelijk dat we ondersteuning bieden om te werken aan continue onderwijsontwikkeling. We merken in de praktijk vaak dat managementteams het lastig vinden om continu focus te hebben op de onderwijsontwikkelingen binnen de school. Met ondersteuning op maat kunnen we managementteams helpen bij het opstarten en uitvoeren van onderwijsveranderingen.

Benieuwd of meer weten?

Ben je benieuwd naar de nieuwe EduCheck én of het iets voor jouw school is? Neem dan contact op met mij en ik kom graag langs om het bij jullie op school toe te lichten.

 


◀ Terug naar thema overzicht

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op.


Foto medewerker

Aukje Meens

Consultant Innovatie