Toetsing op afstand

Op dit moment worstelen onderwijsinstellingen met vragen als: 'Hoe kunnen we grip krijgen op de leerprestatie van onze leerlingen binnen onderwijs op afstand?' en 'Hoe borgen we toetsing op een structurele en betrouwbare manier?' Om deze en andere vragen te kunnen beantwoorden heeft IT-Workz in samenwerking met partners een traject ontwikkeld dat scholen antwoorden op maat geeft.

Het doel van het traject is dat onderwijsinstellingen toetsen op afstand op een betrouwbare en valide manier afnemen. Er wordt rekening gehouden met de schoolcultuur en de huidige IT-inrichting, onderwijzend personeel wordt getraind en er is veel aandacht voor adoptie .

Direct starten

Om scholen direct in de gelegenheid te stellen om te starten met toetsing op afstand, heeft IT-Workz vier scenario’s ontworpen die per vak, leerroute of kennisgebied kunnen worden gekozen. Voor deze scenario’s zijn good practices van scholen en input van meerdere docenten gebruikt. De scenario’s helpen om op zeer korte termijn te kunnen starten met toetsing op afstand. Eerst moet een keuze gemaakt worden op welke wijze getoetst kan worden. Vervolgens kunnen randvoorwaarden en benodigde (IT)-vaardigheden worden bepaald.

Dit model geeft geen garantie voor een structurele aanpak van digitale toetsing én toetsing op afstand. IT-Workz heeft een langetermijnoplossing ontwikkeld voor scholen die willen werken aan toekomstbestendig toetsen.

Beleidssessie en adoptietraject

Om tot een structureel en duurzaam plan vanuit het huidige onderwijs- en toetsbeleid te komen, adviseert IT-Workz te starten met de volgende stappen:

  • Beleidssessie o.b.v. het Vier in balans-model
  • Adoptietraject Toetsing op Afstand
  • Klaarmaken van de technische inrichting

Na het volgen van de Vier in balans beleidssessies en het bepalen van het adoptietraject, heeft de school een concreet toetsingsplan dat aansluit op de huidige onderwijsvisie en gebaseerd is op de technische inrichting. De resultaten en de technische en didactische know-how over hoe toetsen in te zetten worden op een valide en betrouwbare manier geborgd.

De beleidssessies behandelen vier thema’s die zijn gebaseerd op het Vier in balans-model van Kennisnet.

1. Visie: een duurzaam toetsingsbeleid

Tijdens het maken van het toetsingsbeleid vinden we antwoorden op vragen als: 'Wat is de visie op toetsen?' en 'Wat wil de organisatie bereiken met toetsen?' Met het opstellen van een doordacht en concreet beleid wordt een duurzaam fundament gelegd voor toetsing.

Voor een goede integratie in het huidige onderwijs van de schoolorganisatie moet het toetsingsbeleid aansluiten op het onderwijsplan en de ambitie voor de toekomst. Vragen als: 'Wat is de visie op goed onderwijs?' en 'Welke afspraken omtrent kennisvergaring en competenties en vaardigheden gelden binnen de school?' moeten worden beantwoord.

2. Inhoud en toepassingen: een duurzaam toetsingsplatform

De toetsingstoepassingen worden steeds volwassener en er is steeds meer keuze. Het is belangrijk om de juiste keuze te maken, rekening houdend met AVG, compatibiliteit en verschillen van systemen en het financiële plaatje. Een goede toets op afstand ziet er anders uit dan een papieren toets. Daarom moet ook zeker goed gekeken worden naar de verschillen van de toetstoepassingen.

3. Infrastructuur: digitaal toetsingssoftware

Een goede infrastructuur moet beheersbaar en flexibel zijn, zodat niet alleen de huidige, maar ook toekomstige manieren van toetsing worden ondersteund.

4. Deskundigheid: training van docenten

Eindgebruikers hebben vaak de grootste invloed op het succes van elk initiatief. Daarom is het essentieel deze groep optimaal te faciliteren en te trainen in het gebruik van de technologie. IT-Workz heeft een gedegen adoptietraject ontwikkeld dat de kans vergroot dat initiatieven op scholen een succes worden.


◀ Terug naar thema overzicht

Stap 1

Vul het contactformulier in

Stap 2

Wij nemen binnen 24 uur contact me je op

Stap 3

We sturen de gewenste informatie toe, of plannen een afspraak in