Drie stappen om een onderwijskundige keuze te maken voor een device

Als je vanuit de school besluit een keuze te maken voor een device wat door leerlingen en leraren gebruikt gaat worden kun je waarschijnlijk wel wat hulp gebruiken. De juiste keuze voor een device is namelijk ontzettend belangrijk, maar ook minstens net zo lastig. Want hoe maak je, met zoveel mogelijkheden, de juiste keuze? Ik leg je in drie stappen uit waar je op moet letten.

De stappen zijn gebaseerd op het Vier in Balans-model van Kennisnet (2013). Het model van Kennisnet beschrijft de randvoorwaarden die nodig zijn om ict in het onderwijs te kunnen gebruiken. Wanneer deze voorwaarden met elkaar in balans zijn, kunnen scholen de gewenste opbrengsten op het gebied van ict bereiken. Deze randvoorwaarden, oftewel bouwstenen, van het Vier in balans-model zijn: visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal (inhoud en toepassing) en infrastructuur. Kennisnet onderschrijft om veranderingen onderwijsgedreven door te voeren. Hierbij begin je dus bij de visie op onderwijs.

Het Vier in Balans-model van Kennisnet (2013)

Om een goede keuze te maken voor een device zijn hieronder de drie onderwijskundige stappen uitgelegd:

Stap 1: de visie in de praktijk

Iedere school heeft een eigen visie op het onderwijs. Deze visie is over het algemeen in meer of mindere mate bekend bij docenten. Maar wat zegt deze visie nu precies over de school? Hoe komt deze visie tot uiting in de klas? En wat betekent dit concreet voor het handelen van de docent én van de leerling? Door hierbij stil te staan, krijg je een goed beeld van hoe de visie tot uiting komt in de dagelijkse praktijk, wat kenmerken zijn voor het onderwijs van de school en waar eventueel verbeterpunten zitten. Al deze onderwijskundige kenmerken kunnen als criteria worden gebruikt om te bepalen welke mogelijkheden van de devices daarop aansluiten.

Stap 2: het vertrekpunt en de ambities bepalen

Breng met (een selecte groep) docenten, leerlingen en management leden in kaart wat het vertrekpunt is van de school en welke ambities jullie voor ogen hebben: Waar staan jullie nu met de school? En hoe divers zijn de onderwijskundige vaardigheden binnen het team? Waar wil je met de school over vijf jaar staan? En wat is er qua deskundigheidsbevordering nodig om deze doelen te bereiken?

Door deze stap uit te voeren krijg je een goed beeld van de ambities en eventueel concrete doelstellingen voor de school. Deze ambities kunnen bepalend zijn bij het maken van een keuze van een device. Een voorbeeld: Als eens school ambieert om de leerling meer keuze vrijheid te bieden in de uitwerking van opdrachten, dan kan er een voorkeur zijn voor een iPad omdat er veel creatieve mogelijkheden zijn met apps en online tools. Het Lab to Learn kan stap 2 voor je in beeld brengen met de EduCheck.

Stap 3: mogelijkheden van de devices in de praktijk

De laatste stap is het ontdekken van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de devices die je wilt vergelijken. De kenmerken van het onderwijs die in stap 1 zijn verzameld en de ambities voor het onderwijs uit stap 2 kunnen de checklist vormen om de mogelijkheden per device af te tasten. Welke van de gekozen devices passen nu eigenlijk het beste bij de school, de visie en de ambities?

Door dit drie-stappenplan te volgen wordt inzichtelijk in hoeverre de mogelijkheden van een device matchen met de visie en ambitie van het onderwijs. Technische specificaties zijn belangrijk, maar kunnen op deze manier beoordeeld worden aan de hand van onderwijskundige eisen. Uiteraard is het van belang om voorafgaand aan stap 3 een selectie te maken in de devices. Je hebt namelijk te maken met de ict-ecosystemen zoals Google, iOs en Microsoft waardoor je met bepaalde afhankelijkheden hebt te maken. Meer informatie over ict-ecosystemen vind je op Kennisnet, waar nu een Podcast van Hans Pronk over dit onderwerp is te beluisteren.

Zelf stappen zetten? Kom naar de themasessie!

Wil je de onderwijskundige mogelijkheden van diverse devices in de praktijk zelf ontdekken? Schrijf je dan in voor de themasessie Hoe kies ik het juiste device voor mijn onderwijs die wordt verzorgd op 10 mei in het Onderwijslab van Lab to Learn.

Bronnen: Kennisnet, 2013: Vier in Balans-monitor


◀ Terug naar thema overzicht

Heb je vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op via de onderstaande button.

Naar contactformulier