Duurzame IT-keuzes maken

De rol van de IT-managers in het onderwijs verschuift in een ongekend tempo van (technisch) manager naar professioneel inkoper. Stond vroeger de eigen kennis en het creëren van gunstige prijsafspraken centraal, vandaag de dag verwacht het bestuur vooral een strategische bijdrage aan de onderwijsdoelstellingen en een beperking van de inkoop- c.q. onderwijsrisico’s. Echter is lang niet altijd duidelijk welke strategische bijdrage wordt verwacht. Ligt de onderwijskundige focus op verdere vormgeving van eigentijds onderwijs, op gepersonaliseerd leren, of is de belangrijkste ambitie het vertrouwen in ICT-middelen in de les vergroten?

Als IT-manager is het op gang brengen van de dialoog in de onderwijspraktijk niet altijd even makkelijk, vanwege de tegengestelde belangen van veiligheid en flexibiliteit. Ook het gegeven dat de gemiddelde agenda van een IT-manager een zesde werkdag zou kunnen gebruiken, draagt hieraan niet bij. Hoe zorg je er dan toch voor dat jij die verwachte strategische bijdrage daadwerkelijk kan leveren? Op welke manier kom je tot een overtuigend IT-beleidskader en inkoopbeleid? Met welke stappen voorkom je een tegenvallende uitkomst, of een negatief besluit van het bestuur na een lang selectietraject?

In het creëren van de dialoog tussen het onderwijs en de IT-manager is initieel een belangrijke rol weggelegd voor het bestuur. Zij is als geen ander in staat om collega’s met elkaar te verbinden door een heldere onderwijskundige visie en ambities. Om tot een sterk onderwijskundig IT-inkoopbeleid te komen is een eerste cruciale stap de gezamenlijke korte en lange termijn ambities helder in kaart brengen. Welke opvattingen, ambities en ideeën hebben onze directies, docenten én leerlingen? Hoe staan onze scholen er momenteel voor? Waar liggen de strategische kansen en uitdagingen? 

Als professioneel onderwijsleverancier koopt IT-Workz jaarlijks een behoorlijke hoeveelheid aan diensten en producten in en herkent het bedrijf de uitdagingen als geen ander. Samen met het onderwijs hebben de onderwijskundige experts van het Lab to Learn, het kenniscentrum voor onderwijsvernieuwing van IT-Workz, deze uitdaging omgezet in een krachtig en bewezen online onderzoek: EduCheck. De EduCheck bestaat uit een tweetal onderdelen. De EduCheck Organisatie brengt de huidige situatie en de ambities in beeld van de directie, docenten en leerlingen. De EduCheck Persoonlijk geeft het kennisniveau en de leerbehoefte van het team en de individuele docenten weer. Deze twee onderdelen komen samen in een uitgebreide rapportage.

Voor het Kalsbeek College bleken deze resultaten erg waardevol: “De resultaten laten zien dat er verschillen zijn  in de perceptie van leerlingen, docenten en managementleden. Voor ons is dit een mooie aanleiding om met leerlingen en docenten in gesprek te gaan, om zo gerichter te weten te komen wat hun ambities zijn”, aldus Merit Tieman en Ron Middag, beiden ICT-manager van deze school.

De EduCheck is  een mooi vertrekpunt voor verdere professionalisering en ontwikkeling. De onderwijsexperts van het Lab to Learn en accountmanagers van IT-Workz ondersteunen scholen om naar aanleiding van de EduCheck hun ambities in concrete plannen en beleid om te zetten. Zo kan elke school en IT-manager op een strategische en duurzame manier de juiste IT-keuzes maken en overtuigend presenteren in een doeltreffend IT-beleidskader of inkoopbeleid.

Stefan Collet


◀ Terug naar thema overzicht

Heb je vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op via de onderstaande button.

Naar contactformulier