Een eindsprintje HKS trekken?

Vanaf augustus 2016 gaat het mbo van start met de herziene kwalificatiestructuur en voor velen is de laatste periode cruciaal om goed van start te kunnen gaan. Bij het MBO Utrecht weten ze hier alles van!

Zij hebben dit studiejaar namelijk ervaring op gedaan met één van de onderdelen van deze nieuwe kwalificatiestructuur; de keuzedelen. Ze zijn volop aan de slag geweest met de ontwikkeling van verschillende keuzedelen. De herziene kwalificatiestructuur heeft het MBO Utrecht onder andere aangegrepen voor een verdieping van haar kernwaarden; persoonlijk, ambitieus en ondernemend. Met ondersteuning van Joep Nijland heeft MBO Utrecht drie blended keuzedelen ontwikkeld in een nieuwe elektronische leeromgeving. Hoe hebben ze dat gedaan? En welke tips en adviezen heeft Joep voor jou? Wij vroegen het hem.

Een ervaring over het ontwikkelen van keuzedelen

Joep is een zelfstandig opleidingskundige die voor MBO Utrecht drie generieke keuzedelen in blended vorm heeft ontwikkeld; twee gericht op ondernemerschap en één gericht op de voorbereiding op het hbo. Hij heeft de keuzedelen ontwikkeld samen met docenten vanuit alle academies. In november 2015 waren de keuzedelen klaar en kon er getest worden. Er hebben in totaal twee pilots gedraaid. Een pilot bij de studentenraad en afgelopen studiejaar heeft de Herman Brood Academie de keuzedelen aangeboden.

Wat heeft MBO Utrecht geleerd van de pilots?

Door het draaien van een pilot kom je erachter hoe je ideeën daadwerkelijk in de praktijk eruit zien en of deze praktisch uitvoerbaar zijn. Bij MBO Utrecht kwamen ze er bij één keuzedeel bijvoorbeeld achter dat een bepaald onderwerp in het curriculum was verspreid over 1 à 2 weken waarin vooral dezelfde werkwijze werd toegepast. Dit kan in de praktijk demotiverend zijn voor studenten. Dit is dan ook een van de lessen die ze hebben geleerd en aan andere academies hebben meegegeven.

Voor de academies binnen MBO Utrecht die geen pilot hebben gedraaid is het moeilijker om een voorstelling te maken van hoe de keuzedelen in de praktijk gaan verlopen. Zij hebben dan ook vragen als, hoe gaan studenten zich inschrijven? Gaat een docent aan alle academies lesgeven of worden de keuzedelen per academie aangeboden? Worden er studenten van alle academies bij elkaar in een klas gezet? Dit soort vragen zorgen voor veel onzekerheid in een organisatie. Het is van belang dat hier zo snel mogelijk keuzes in gemaakt worden om onduidelijkheid en onrust weg te nemen.

Welke tips heb je voor andere teams naar aanleiding van jouw ervaringen?

  1. Co-creatie: Maak gebruik van de kennis om je heen. Dit kan binnen je mbo-instelling zijn maar ook met andere mbo-instellingen. Als je open staat voor elkaar en gebruik maakt van de ervaringen die iedereen heeft kan je je onderwijs hierdoor verbeteren.
  2. Kansen: Zie de kansen van de keuzedelen. Je hebt nu de kans om je onderwijs te vernieuwen en te verbeteren. Door deze kans te pakken en met anderen een samenwerking aan te gaan kun je hier een mooie invulling aan geven.
  3. Studenten: Betrek je studenten bij het ontwikkelproces. Dit wordt vaak overgeslagen. Vooral als de tijdsdruk toeneemt. Je kunt hier echter juist tijd mee winnen. Door studenten te betrekken bij het ontwikkelen van het keuzedeel, kun je direct toetsen of het aansluit bij hen.
  4. Prioriteiten stellen: Het is belangrijk om te kijken wat daadwerkelijk nog nodig is om in augustus te kunnen starten. Je kunt ervoor kiezen om alle keuzedelen nu te ontwikkelen, maar misschien kun je beter alle energie en aandacht steken in de keuzedelen die gegeven worden in het studiejaar 2016-2017. Hierdoor maak je de invoering van de herziene kwalificatiestructuur haalbaar.

Wij sluiten aan bij de tips die Joep heeft gegeven. Begin volgend schooljaar zullen jullie vast tegen een aantal praktische en onderwijskundige problemen aanlopen. Digitale didactiek en vernieuwende onderwijskundige concepten zouden bij kunnen dragen aan het oplossen hiervan. Bijvoorbeeld de nieuwe mogelijkheden op het gebied van online en blended learning. Komend najaar zal Lab to Learn dan ook een themasessie organiseren om jullie te inspireren. We houden jullie hiervan op de hoogte.

Veel succes met deze laatste periode!


◀ Terug naar thema overzicht

Heb je vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op via de onderstaande button.

Naar contactformulier