Gamificeer je klassenmanagement met Classdojo

Het toepassen van principes uit games, zoals het verdienen van ervaringspunten, topscores en levels, in een niet-game context noemen we gamification. Maar hoe kun je dit op een makkelijke en motiverende manier inzetten om positief gedrag van leerlingen stimuleren.

Classdojo is een gratis platform (website en App) waarmee je positief gedrag van leerlingen kunt stimuleren en ouderbetrokkenheid kunt vergroten. Het concept van ClassDojo is simpel: je maakt een account aan op de website en creëert je eigen klas waaraan je leerlingen toevoegt. De leerlingen in je klas krijgen allemaal een monstertje als avatar. Vervolgens kun je positieve (of negatieve) gedragsindicatoren kiezen zoals bijvoorbeeld samenwerking, het stellen van vragen of op tijd komen. Als een leerling iets goed heeft gedaan kun je hem of haar hier punten voor geven. Op deze manier kun je leerlingen belonen voor goed gedrag, of strafpunten geven voor ongewenst gedrag.

3 manieren om ClassDojo in te zetten

Ondanks de eenvoud van het platform kun je ClassDojo op veel verschillende manieren inzetten in je dagelijkse onderwijs.

  1. Klassikale inzet
    Je kunt ervoor kiezen om het klassenoverzicht van ClassDojo middels je digibord aan de hele klas te laten zien. Een overzicht van de punten die de leerlingen hebben verdiend zijn dan voor iedereen zichtbaar. Op deze manier kun je de motivatie van leerlingen vergroten om positief gedrag te vertonen. Echter, voor leerlingen waar het, om wat voor reden dan ook minder goed mee gaat,  kan het erg vervelend zijn om dit klassikaal te delen.
  2. Als aanvulling op het leerlingvolgsysteem
    ClassDojo biedt de mogelijkheid om behoorlijk uitgebreide rapportages te generen. Zo kun je over een langere termijn zien hoe het gedrag van leerlingen zich ontwikkelt.
  3. Communicatie met ouders
    Het is eenvoudig om ouders uit te nodigen om mee te kijken naar de resultaten van hun eigen kind. Ze krijgen dan niet alleen een wekelijkse update, maar het is ook mogelijk om via ClassDojo berichten naar ouders te sturen. Het is de vraag in hoeverre deze functie wenselijk is: het vereist een consequent gebruik van de tool en duidelijk afspraken over wanneer je wel en niet bepaald gedrag registreert in ClassDojo. Maar de functionaliteit is er en het is mogelijk een interessante aanvulling op het contact met ouders.
Growth Mindset versus Fixed Mindset

Naast klassenmanagement wil ClassDojo zich breder neerzetten als platform voor innovatief onderwijs. Zo zijn recent een aantal video’s verschenen over het concept growth mindset. Met een growth mindset wordt een visie bedoeld op de cognitieve potentie van mensen die tegenover de fixed mindset staat. Bij de laatste gaat men ervan uit dat mensen met een relatief vaststaande mate van intelligentie zijn geboren. En bij een growth mindset wordt intelligentie meer als een maakbare en trainbare eigenschap gezien.

In het onderwijs kunnen zowel leerlingen als leraren een fixed of growth mindset hebben. En welke van de twee nu ‘waarheid’ is, wordt nog veel over gediscussieerd. Echter, uit veel onderzoek blijkt dat het stimuleren van een growth mindset in ieder geval positieve effecten heeft op de prestaties van leerlingen. Bijvoorbeeld bij rekenonderwijs presteren leerlingen die geloven dat hun intelligentie verbetert kan worden door te oefenen beter dan leerlingen die moeite hebben met rekenen en een fixed mindset hebben. Het verschil zit hem met name in het geloof dat moeite doen om iets nieuws te leren ook daadwerkelijk effect heeft.

ClassDojo heeft een aantal interessante video’s gemaakt met hierin de hoofdrolspelers Mojo en Katie uit hun platform waarin ze aan leerlingen proberen uit te leggen hoe dit werkt. Jammer genoeg zijn deze video’s op dit moment alleen nog in het Engels beschikbaar, maar zeker voor leraren zelf de moeite waard om eens te bekijken.

Wat is jouw mening over de discussie over een growth mindset versus een fixed mindset? En waarom is dit belangrijk? Of zet je zelf al een tool als ClassDojo in? Deel het met ons door hieronder een bericht achter te laten! +1 voor delen!


◀ Terug naar thema overzicht

Heb je vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op via de onderstaande button.

Naar contactformulier