ICT-bekwaamheid van de leraar: hoe pak je dat aan?

In 2012 heb ik meegewerkt aan de totstandkoming van het "kader voor ICT-bekwaamheid van leraren". Dat is alweer even geleden, dus de hoogste tijd om opnieuw te kijken naar de specifieke bekwaamheden die van leraren gevraagd worden.

Of de inzet van ICT in het onderwijs tot succesvolle resultaten leidt, is afhankelijk van veel verschillende factoren. De kennis en vaardigheden van leraren is hier een belangrijk onderdeel van. Maar wat zou een leraar dan precies moeten kunnen? Kennisnet heeft hier een uitgebreide rapportage over gepubliceerd.

Bouwstenen van ICT-bekwaamheid

Veel scholen worstelen met de vraag hoe je de inzet van ICT omzet van beleid naar praktijk. De publicatie start dan ook met het benoemen van enkele uitdagingen waar veel scholen zich in zullen herkennen en waar wij vanuit Lab to Learn ook vaak tegenaan lopen:

  • Er is een groot verschil tussen de ambities van bestuurders op het gebied van ICT en de werkelijkheid van de leraar.
  • Leraren verschillen sterk in het gebruik en hun bekwaamheid op dit gebied.
  • Zowel de technologische ontwikkelingen als het belang wat hieraan gegeven wordt, veranderen snel. Waar moet je dan beginnen als school en leraar?

Hoewel er natuurlijk geen kant-en-klare oplossingen voor deze uitdagingen zijn, bieden de nieuwe bouwstenen wel een goede basis voor het ontwikkelen van doordacht beleid op dit gebied. Kennisnet benoemt hiervoor vier ICT-bekwaamheidsgebieden die gebruikt kunnen worden als handvat:

1. Digitale geletterdheid: hiermee doelt Kennisnet op de bekwaamheden die leraren nodig hebben om leerlingen te begeleiden op weg naar burgerschap in de moderne, sterk gedigitaliseerde, samenleving.

2. Leersituatie: welke keuzes kan een leraar maken in een specifieke leersituatie? Kennis over de optimale combinatie tussen didactiek en technische mogelijkheden is hierbij cruciaal.

3. Professionalisering: wat is er nodig om leraren zich te laten ontwikkelen om ICT effectief in te kunnen laten zetten, zowel individueel maar ook als groep binnen de school?

4. Organisatie: de organisatie geeft leraren taken op het gebied van ICT-bekwaamheid. Hoe zorg je dat de uitvoering op een manier gebeurt die consistent en duurzaam is. Wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, zijn hierbij ook van belang.

De ICT-bekwaamheidsgebieden van Kennisnet, 2017

In de publicatie heeft Kennisnet deze gebieden verder uitgewerkt en toegelicht. Het vormt hiermee een duidelijk kader wat als basis genomen kan worden voor het ontwikkelen van praktisch uitvoerbaar beleid.

Hulp nodig?

Het is volgens mij essentieel om deze basis op orde te hebben voor een goed en duurzaam ICT- en onderwijsplan. Toch kan ik me voorstellen dat schoolleiders bij het daadwerkelijk vertalen van dit kader naar de praktijk wel wat hulp kunnen gebruiken. Lab to Learn heeft veel expertise in huis om hierover het gesprek te voeren en de juiste ondersteuning te bieden. Ik ben ook erg benieuwd wat de visie van bestuurders, schoolleiders en leraren is op deze publicatie.

Laat het me weten door me via onderstaand formulier uw reactie te sturen!


◀ Terug naar thema overzicht

Heb je vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op via de onderstaande button.

Naar contactformulier