ICT op orde, en nu?

Regelmatig komen wij op scholen waar de ICT prima op orde is om aan de primaire taak van de school te kunnen voldoen. Er hangen spiksplinternieuwe borden, iedere docent heeft een eigen device, er zijn laptopkarren en de WiFi is geschikt voor alle gebruikers. Toch blijkt dat digiborden als whiteboard worden gebruikt en nog steeds voorin de klas hangen. Devices van docenten belanden in de kast, omdat administratie op een tablet doen toch niet zo handig blijkt te zijn. De laptopkar voldoet niet aan de creatieve vraag en de WiFi wordt enkel gebruikt om alle telefoons van de studenten te voorzien van de laatste Facebook status. Zonde!

De belangrijkste boodschap is: Denk goed na over ‘wat’ je wil bereiken. ICT is en blijft een middel, geen doel op zich. Wat wordt de rol van de docent, hoe wil je je les gaan vormgeven en de laatste vraag die je daarbij stelt is ‘Welke middelen heb ik daarbij nodig?’ Dit vormt de connectie tussen Onderwijs en ICT. Pas dan gaat ICT echt bijdragen aan het primaire proces. 
Om die eerste, belangrijkste vraag te beantwoorden kan je de EduCheck inzetten als hulpmiddel. Met de EduCheck bepaal je waar je op het moment staat, maar ook wat je ambitie is waar je als school graag naar toe zou willen. De directie van de school heeft daar vaak wel een heldere visie over, maar zitten de docenten op dezelfde lijn? En wat is de ambitie van de individuele docenten? En dan is er nog een derde belangrijke groep: de studenten. Deze groep kan vaak heel goed vertellen over waar zij denken dat het onderwijs van de toekomst naar toe gaat en in welke vorm zij dit zien. Dus maak hier dan ook zoveel mogelijk gebruik van. Uiteindelijk is het van essentieel belang deze groep aan je te blijven binden, dus waarom ze niet betrekken in het proces.
Aan de hand van de uitslagen van de EduCheck kan je bepalen waar je met het onderwijs naar toe wilt. Het is een mogelijkheid om persoonlijke ontwikkelplannen op te stellen om ook de docenten mee te nemen in deze reis en ze daarin te trainen. Vanuit het onderwijs ontstaat er vervolgens een heldere vraag richting de ICT-organisatie welke middelen er nodig zijn om het doel te bereiken.


◀ Terug naar thema overzicht

Heb je vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op via de onderstaande button.

Naar contactformulier