Keuzehulp devicetype van Kennisnet: handig maar beperkt

Met de enorme hoeveelheid mogelijkheden op het gebied van devices voor het onderwijs wordt de keuze niet makkelijker voor een school. Maar, als je het slim aanpakt en bij het begin begint kun je al veel opties rangschikken of uitsluiten.

De Keuzehulp Devicetype van Kennisnet kan in dit proces helpen. Maar de informatie die het oplevert is beperkt en je bent daarna zeker nog niet klaar voor een definitieve keuze.

Wat is de Keuzehulp van Kennisnet?

Op 7 maart heeft Kennisnet een Keuzehulp gepubliceerd waarmee de keuze voor een tablet, Chromebook of laptop kan worden afgewogen.

Deze Keuzehulp is opgebouwd in vier categorieën:

  1. Vaardigheden leerlingen: welke vaardigheden zijn nodig om goed met de devices te kunnen werken?
  2. Gebruik van het device: wat gaan leerlingen doen met het device?
  3. Beheer van de devices: hoe blijven de devices werken?
  4. Kosten van het device: wat zijn de financiële consequenties?

Deze Keuzehulp sluit aan bij het Vier in Balans-model van Kennisnet (2013). Dit model beschrijft de randvoorwaarden die nodig zijn om ict in het onderwijs te kunnen gebruiken. Wanneer deze voorwaarden met elkaar in balans zijn, kunnen scholen de gewenste opbrengsten op het gebied van ict bereiken. Deze randvoorwaarden, oftewel bouwstenen, van het Vier in Balans-model zijn: visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal (inhoud en toepassing) en infrastructuur.  Deze Keuzehulp is met name gericht op de technische mogelijkheden van de devices, ofwel het bouwblok infrastructuur.

Het Vier in Balans-model van Kennisnet (2013)

Onderwijsgedreven aanpak

De Keuzehulp geeft scholen een eerste advies in welke richting ze een keuze kunnen maken voor een device. Ik onderschrijf echter, net als Kennisnet, dat veranderingen onderwijsgedreven doorgevoerd moeten worden. Dit begint dus bij een heldere visie op onderwijs als uitgangspunt. In mijn vorige blog die gepost is op 13 maart leg ik uit hoe je in drie stappen een onderwijskundige keuze kunt maken voor een device.

Aan de slag met een onderwijsgedreven aanpak?

Wil jij aan de slag met het maken van een onderwijskundige keuze voor een device? Schrijf je dan in voor de themasessie ‘Kies het juiste device voor je onderwijs’ die op 10 mei wordt verzorgd. Tijdens deze sessie ontdek je zelf de onderwijskundige mogelijkheden van diverse devices in de praktijk.


◀ Terug naar thema overzicht

Heb je vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op via de onderstaande button.

Naar contactformulier