Leermiddelen & privacy: goed geregeld?

De mate waarin informatie wordt uitgewisseld neemt exponentieel toe. Hoewel de Wet op bescherming persoonsgegevens (Wbp) sinds 2001 bestaat, is er pas recent meer aandacht voor. Identiteitsdiefstal, het zonder toestemming verkopen van gebruikersgegevens, tot grote gegevenslekken in de media en de Wet meldplicht datalekken, maken dat de autoriteit persoonsgegevens strenger handhaaft en de kritische maatschappij bewuster omgaat met haar persoonsgegevens. Voor de toegang en distributie van digitale leermiddelen worden persoonsgegevens uitgewisseld en is het thema privacy actueel. Vanuit mijn rol als productmanager van de Slim.nl MBO Webshop volg ik met interesse de ontwikkelingen. Om te voldoen aan wet- en regelgeving, maar vooral om te kijken hoe we onze klanten kunnen ondersteunen. In deze post leer je welke afspraken er zijn in het onderwijs, waar de verantwoordelijkheden liggen en wat de invloed van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) is.

De mate waarin informatie wordt uitgewisseld neemt exponentieel toe. Hoewel de Wet op bescherming persoonsgegevens (Wbp) sinds 2001 bestaat, is er pas recent meer aandacht voor. Identiteitsdiefstal, het zonder toestemming verkopen van gebruikersgegevens, tot grote gegevenslekken in de media en de Wet meldplicht datalekken, maken dat de autoriteit persoonsgegevens strenger handhaaft en de kritische maatschappij bewuster omgaat met haar persoonsgegevens.

Voor de toegang en distributie van digitale leermiddelen worden persoonsgegevens uitgewisseld en is het thema privacy actueel. Vanuit mijn rol als productmanager van de Slim.nl MBO Webshop volg ik met interesse de ontwikkelingen. Om te voldoen aan wet- en regelgeving, maar vooral om te kijken hoe we onze klanten kunnen ondersteunen. In deze post leer je welke afspraken er zijn in het onderwijs, waar de verantwoordelijkheden liggen en wat de invloed van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) is.


◀ Terug naar thema overzicht

Heb je vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op via de onderstaande button.

Naar contactformulier