Op bezoek bij Team-X van het Mill-Hillcollege

Het Mill-Hillcollege uit Goirle is dit schooljaar gestart met een nieuw onderwijsconcept: Team-X. In dit onderwijsconcept wordt er thematisch gewerkt, is er veel aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden en is de docent met name een coach.

Ik ben een ochtend op bezoek geweest om met eigen ogen te zien hoe het hier er aan toe gaat!

Themagericht onderwijs

In een jaar komen vier thema’s aan bod. Elk thema is opgebouwd zoals in de afbeelding hieronder. Tijdens de kick-off week maken de leerlingen kennis met het thema. In deze week staan de twee sub-thema’s, ook wel hoofdwegen genoemd, van het thema centraal. Na deze week gaan de leerlingen zich verder verdiepen in het thema. Ze blijven de hoofdweg volgen, maar kunnen zich via zijwegen verbreden en verdiepen in het thema. Aan het eind van het thema is er een X-week, waarin de leerlingen zichtbaar maken wat ze geleerd hebben van het thema.

Tijdens mijn bezoek heb ik gezien dat de leerlingen de verantwoordelijkheid nemen om zelf de leerroute te bepalen. Ze nemen initiatief om te leren, te onderzoeken en gaan zelfs zelfstandig op pad. Er wordt binnen Team-X op het Mill-Hillcollege geen onderscheid gemaakt tussen de niveaus mavo, havo en vwo.

Model thematisch projectonderwijs (bron: Mill Hillcollege)

Model thematisch projectonderwijs (bron: Mill-Hillcollege)

Vaardigheden ontwikkelen

Er is binnen het concept veel aandacht voor het stimuleren van talenten, het ontwikkelen van persoonlijke interesses en vaardigheden. Dit is belangrijk omdat het ervoor zorgt dat leerlingen intrinsiek gemotiveerd worden en een onderzoekende houding ontwikkelen.

Een van de opdrachten waar de leerlingen mee aan de slag zijn als ik er ben, is het schrijven van een blog over streekproducten in het Engels. Om hier een goede blog over te kunnen schrijven moeten leerlingen eerst informatie inwinnen, uitzoeken welke streekproducten in de regio te verkrijgen waren, wat de voor- en nadelen zijn van streekproducten, een eigen mening vormen over dit onderwerp en tot slot in het Engels dit alles in een blog verwerken. Een lastige en vaak grote opdracht voor eerstejaars. De leerlingen van Team-X nemen de verantwoordelijkheid en gaan zelf aan de slag om dit alles te onderzoeken.

Coach

De coach van Team-X tijdens mijn bezoek is Bart de Bresser.  Het valt me op dat hij een heel sterke relatie heeft met zijn leerlingen. De leerlingen en hij zijn heel eerlijk naar elkaar en ze mogen hem zichtbaar graag. Hij stelt met name vragen tussendoor aan individuele leerlingen, waardoor de leerlingen getriggerd worden om dieper in de stof te duiken. Daarnaast geeft hij leerlingen de mogelijkheid ook eigen initiatief te tonen. Zo gaan leerlingen onder schooltijd op pad naar een boerderij om een interview te houden over streekproducten. Ook spiegelt hij continu het gedrag van leerlingen, waardoor ze gericht reflecteren op het gedane werk. Het is mooi om te zien dat iedere leerling binnen Team-X zichzelf kan zijn. Er zijn namelijk leerlingen die het reguliere onderwijs misschien niet goed mee zouden komen en juist binnen Team-X opbloeien.

Hoe gaat het verder met Team-X het komende jaar?

Bart is trots met wat ze het afgelopen jaar hebben bereikt samen met de collega’s, leerlingen en ouders die erg betrokken zijn bij het onderwijs. Hij ziet nog verbeteringen voor het komende jaar. Ze willen aan het begin van het jaar meer aandacht  besteden aan de digitale vaardigheden van leerlingen. Ook willen ze het geleerde van de leerlingen nog beter zichtbaar maken naar de leerlingen en toe. Zo krijgen zij ook meer bevestiging in de voortgang die ze maken.


◀ Terug naar thema overzicht

Heb je vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op via de onderstaande button.

Naar contactformulier