Veel vragen, weinig antwoorden op de Kennisnet Onderzoeksconferentie

Er wordt ieder jaar veel onderzoek gedaan naar de effecten van ict in het onderwijs. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en Kennisnet ondersteunen en organiseren dit onderzoek. Maar wat wordt er nou precies allemaal onderzocht en wat levert het op? Tijdens de Onderzoeksconferentie presenteren diverse onderzoekers hun resultaten. En dat leverde meestal vooral veel nieuwe vragen op die verder onderzocht moeten worden.

Naast zeven korte pitches waarin onderzoekers in rap tempo hun bevindingen deelden, was er dit jaar ook ruimte voor verdieping. Na de lunch stonden de thema’s toetsen en multimediaal leren centraal. Dat bleek zware kost voor na de lunch met af en toe bijzonder verwarrende PowerPoint slides. Toch was de inhoud erg interessant.

Effectiviteit van digitale prentenboeken

Zo deden Jeanet Bus (Vrije Universiteit Amsterdam) en Christiaan Coenraads (Het Woeste Woud) de conclusies van hun onderzoek naar de effectiviteit van digitale prentenboeken. En wat bleek, na ruim tien jaar onderzoek? Het is effectiever om in digitale prentenboeken zo min mogelijk afleiding in de vorm van interactiviteit te bieden. Wat is dan nog het nut van een digitaal prentenboek? Dit zit hem met name in de mogelijkheid om de aandacht van de lezer te kunnen richten: ‘Met pan en zoom effecten kunnen we het verhaal precies laten aansluiten op de bijbehorende elementen in de afbeeldingen.’ legt Christiaan uit. Ook het kunnen bepalen van het eigen tempo is voor de lezers erg prettig.

Snelle pitches

De zeven pitches die ’s ochtends op het programma stonden waren erg divers: van het effect van programmeeronderwijs op vaardigheden als computational thinking en probleemoplossend vermogen, tot een onderzoek naar de negatieve effecten van overmatig gebruik van social media. Ik heb in de bovenstaande tekening de pitches getracht samen te vatten, maar voor de volledige toelichting en conclusies kun je terecht op de website van Kennisnet en het NRO.

Een computer met de rekenkracht van het heelal

De afsluitende keynote werd dit jaar, op het laatste moment, verzorgd door Yuri van Geest in plaats van Patty Valkenburg. Yuri heeft de Singularity University naar Nederland gehaald, een denktank opgericht door Google en NASA. SingularityU heeft als doel om organisaties te ondersteunen bij het inzetten van de allernieuwste technologie. Denk hierbij aan blockchain, quantumcomputers en kunstmatige intelligentie. Yuri deelde zijn visie op de wereld die op korte termijn heel erg snel gaat veranderen, en dus ook het onderwijs. “Tachtig procent van de banen gaat sterk veranderen, of verdwijnen compleet, als gevolg van kunstmatige intelligentie. Wat doet het onderwijs hiermee?” stelde Yuri. Ik kreeg het idee dat dit allemaal iets teveel toekomstmuziek was voor de aanwezigen en dat het verhaal van Yuri niet helemaal landde. Ik ben al blij als er op een school goede wifi is, dus de impact van een Chinese quatumcomputer met de rekenkracht van het universum klinkt inderdaad nog wat ver weg. Misschien dat er volgend jaar onderzoek is gedaan naar het effect hiervan?  


◀ Terug naar thema overzicht

Heb je vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op via de onderstaande button.

Naar contactformulier