Wat is jouw goede onderwijs voornemen?

2018 is van start gegaan en dat betekent voor veel mensen dat er voornemens zijn opgesteld. Misschien heb je dat voor je werk en het onderwijs gedaan. Wat wil je bereiken met het schoolteam? Hoe moet volgens jou het onderwijs eruit zien aan het eind van 2018? Waarin wil jij jezelf ontwikkelen? Het lastige van alle voornemens is niet zo zeer het bedenken ervan, maar het bereiken en volhouden van de voornemens. In deze blog leg ik uit hoe je dit jaar de voornemens wél gaat waarmaken; in drie stappen!

Stap 1: Voornemens bepalen

Om te zorgen dat de doelen worden bereikt, is motivatie een belangrijke voorwaarde.
Wanneer je gemotiveerd bent, is de kans groot dat je het voornemen langer weet vol te houden. Daarnaast helpt het om informatie te verzamelen over de huidige en gewenste situatie. Kijk bijvoorbeeld eens naar de resultaten van leerlingen. Ga ook in gesprek met collega’s en vraag aan hen wat hun wensen zijn m.b.t. het onderwijs.

Alle verkregen informatie kan helpen om concrete voornemens te formuleren in de vorm van een doelstelling. Om een doelstelling concreet te maken, raad ik altijd aan om het doel SMART te formuleren:

  • Specifiek: Wat willen we bereiken? Wat voor concreet gedrag wil je zien in de praktijk, of in hoeverre moet een bepaald beleid zijn geïmplementeerd? Hoe concreter dit is, hoe beter het te meten is.
  • Meetbaar: Wat is het meetbare resultaat in gedrag of het opgeleverde product (bijv. een taalbeleid)? Is er een bepaald niveau of stadium bereikt?
  • Acceptabel en realistisch: Zorg voor een realistische doelstelling die te behalen is in een jaar. Hoe concreter je bent hoe beter je weet of het doel haalbaar is.
  • Tijdgebonden: Wanneer heb je het resultaat bereikt? Het kan zijn dat de doelstellingen bestaan uit verschillende tussenstappen. Neem dan in je SMART-doelstellingen de verschillende tussenstappen op, zodat het tijdspad duidelijk is.

Een voorbeeld van een SMART doelstelling is als volgt:

Om de interactie met de leerlingen in de les te verhogen, weten de docenten drie maanden na het volgen van de training over het gebruik van digibordsoftware met welke basisfuncties ze de interactie kunnen verhogen en maken ze in de helft van de lessen gebruik van minimaal drie basisfuncties.

Tip: schrijf een toekomstige brief aan jezelf op Future me met daarin de doelstellingen die je de over een jaar denkt bereikt te hebben. Future.me zal je deze brief toesturen op de datum dat jij hem wilt ontvangen. Het is leuk om aan het eind van het jaar de brief met je collega’s te delen en te zien wat jullie allemaal hebben bereikt.

Stap 2: Een plan opstellen

Stel een plan op waarin de stappen zijn uitgewerkt voor de doelen die je wilt bereiken. Deze stappen zijn tevens mijlpalen die inzichtelijk maken in hoeverre je het doel hebt bereikt binnen een bepaald tijdspad.

Wanneer je meerdere doelen hebt voor 2018 is het goed om deze te prioriteren en te verspreiden over gehele jaar. Zo kun je focus houden op enkele onderdelen/subdoelstellingen in plaats van dat je aan alle doelstellingen tegelijkertijd aandacht moet besteden. Zorg ook dat je in de planning rekening houdt met het regelen van de randvoorwaarden die nodig zijn om de doelstelling te bereiken. Bijvoorbeeld: als je wilt dat het digibord meer gebruikt wordt om de interactie te verhogen in de klas, zullen er ook meer acces points geplaatst moeten worden in de school.

Stap 3: De voortgang volgen

Je kunt nu aan de slag met de doelstellingen! Om te weten of je op de goede weg bent met de doelen helpt het om tussentijds te meten waar je staat. Een van de apps die je kunt gebruiken is bijvoorbeeld Loop Habit tracker. Deze app is prettig in gebruik bij kwantitatieve doelstellingen. Organiseer ook regelmatig reflectiemomenten met collega’s om de doelstellingen en de voortgang te bespreken. Je kunt op deze momenten samen de successen vieren en de plannen bijstellen waar het nodig is.

Hulp nodig?

Duidelijke doelstellingen, een plan van aanpak opstellen en de voortgang volgen zijn essentieel om duurzaam te ontwikkelen. Ik kan goed begrijpen dat dit lastig is voor schoolleiders en IT-managers.  De onderwijsadviseurs van het Lab to Learn hebben veel expertise in huis om hierover het gesprek te voeren en de juiste ondersteuning te bieden. Ben jij benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Kom dan tijdens de IPON op 7 en 8 februari langs op onze stand (C096) en ik ga graag hierover met je in gesprek.  

Bronnen

1)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2980864

 


◀ Terug naar thema overzicht

Heb je vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op via de onderstaande button.

Naar contactformulier