De rekentoets verdwijnt... En nu?

De veelbesproken rekentoets zoals die nu wordt afgenomen, houdt op te bestaan. Dit staat in het regeerakkoord van Rutte III. Vanaf nu telt de toets niet meer mee voor het diploma en uiteindelijk gaat de rekentoets zelfs helemaal verdwijnen. Alleen het probleem, dat de rekentoets moest oplossen, is er nog steeds. De noodzaak om de rekenvaardigheid van leerlingen stevig aan te pakken, blijft bestaan. Wat gaat er gebeuren met de rekenlessen?

Moeilijker differentiëren met vakintegratie

Voor de rekentoets moet er uiterlijk schooljaar 2019-2010 een alternatief zijn waardoor het een integraal onderdeel wordt van de examens. Voor het mbo is het idee dat rekenen meer geïntegreerd wordt in de beroepsvakken. Moeten alle docenten van de beroepsvakken dus een module 'integratie van het eigen vakgebied met rekenen' gaan volgen? Het is zeker zinvol om te zorgen voor (meer) integratie van vakgebieden in het onderwijs: als leerlingen hun beroep later gaan uitoefenen, hebben ze natuurlijk ook met meerdere 'schoolvakken' tegelijk te maken.

Toch vraag ik me af of het werkt wanneer een docent zijn/haar vakgebied inhoudelijk wil behandelen, maar er achter komt dat er eerst nog wat extra aandacht moet worden besteed aan rekenstrategieën. Dat maakt het differentiëren des te lastiger. Een handig hulpmiddel hierbij kan een (online) rekenmethode zijn, die leerlingen op hun eigen niveau zelfstandig laat oefenen met rekenen. Stimmit Rekenen bijvoorbeeld, is zo’n adaptieve rekenmethode. Stimmit heeft ruim 4.000 oefenvragen op 1F, 2F en 3F-niveau en meer dan 200 video's waarbij rekendocenten uitleg geven over verschillende rekendomeinen en rekenstrategieën.

Vertrouwen in eigen kunnen als rekenmotivatie

Ongeacht wat voor alternatief er komt: tot en met 2019 blijft de situatie in ieder geval nog hetzelfde. Docenten geven aan dat de motivatie van leerlingen laag is, omdat er geen 'stok achter de deur' is in de vorm van een verplichte rekentoets. Ook uit onderzoek blijkt dat de motivatie van leerlingen voor het rekenonderwijs niet voldoende aanwezig is. Het blijkt dat vertrouwen in het eigen kunnen een belangrijke factor is bij het verkrijgen van motivatie. Een leerling moet succesmogelijkheden krijgen tijdens een les om vertrouwen te krijgen. Wanneer een leerling direct feedback krijgt en merkt dat hij/zij goed presteert en beter wordt, groeit het zelfvertrouwen.

Stimmit is een adaptieve rekenmethode waarbij uitleg op verschillende manieren wordt aangeboden: in de vorm van filmpjes waarin een docent een onderwerp uitlegt, in de vorm van animaties en door middel van gerichte feedback op de oefenvragen. Leerlingen behalen een hoger niveau wanneer zij meerdere vragen van een onderwerp goed beantwoord hebben en een ster verdienen. We merken dat leerlingen een drive hebben om de vragen goed te beantwoorden en 'sterren te verzamelen'. Aangezien de leerling voor elk rekendomein kan stijgen van niveau 1F-makkelijk naar 3F-moeilijk, vallen er heel wat sterren te verdienen. Als docent kun je de voortgang van de leerling bijhouden in meerdere rapportages.

MBO Rekenconferentie

Op 15 november 2017 vindt de mbo rekenconferentie in Nieuwegein plaats. Ook het team van Stimmit Rekenen is hierbij aanwezig. We laten dan graag onze online rekenmethode live zien. Ben je niet op de rekenconferentie aanwezig, maar wil je meer weten over Stimmit Rekenen? Neem contact met ons op via www.stimmit.nl of info@stimmit.nl.


◀ Terug naar thema overzicht

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op.


Foto medewerker

Cindy Meijaard

Consultant innovatie