De uitdagingen voor het onderwijs in het coronatijdperk

De ontwikkelingen binnen het onderwijs in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Naast een aantal trends die al langer spelen zijn er, mede door het coronatijdperk waarin we nu leven, nog meer veranderingen gaande in het onderwijslandschap. In deze blogpost zetten we drie belangrijke trends én drie uitdagingen voor scholen op een rij.

1. Hybride onderwijs: hoe combineer je fysiek lesgeven met leren op afstand? 
Hybride onderwijs wordt de toekomst voor het onderwijs in Nederland. Scholen zitten middenin een versnelde transformatie van fulltime lesgeven op afstand naar een combinatie van fysiek en digitaal lesgeven. De rol van ICT is hierbij cruciaal en de verschillen tussen scholen onderling zijn groot. Sommige scholen staan aan het begin van werken met Teams en applicaties waar andere scholen echte voorlopers zijn in digitaal onderwijs. Wel delen ze allemaal dezelfde vraag: hoe kan ik het fysieke lesgeven combineren met les op afstand? Wat doe je als school wanneer een docent of leerlingen met klachten thuis zit en wat betekent dit voor de continuïteit van het onderwijs binnen de school?

 

2. Gepersonaliseerd leren: van push naar pull
In deze nieuwe manier van leren wordt de docent de gids van de student. Was leren vroeger vooral een linear proces (docent geeft een opdracht en student voert uit) is dit nu een dynamisch proces geworden. De docent kijk samen met de student welke leerstijlen het beste passen bij zijn/haar ontwikkeling. Samen is het sleutelwoord waarmee het traditionele leren veranderd in gepersonaliseerd leren. Maar hoe waarborg je persoonlijk onderwijs bij lesgeven op afstand? 

3. (Samen)werken in de cloud
Data en bestanden altijd toegankelijk, veilig opgeslagen en met één druk op de knop beschikbaar voor de gebruiker. Dat het (samen)werken vanuit de cloud als platform de toekomst wordt voor scholen lijkt duidelijk. Veel scholen kijken echter alleen naar de infrastructuur en het inrichten van het platform waar het juist belangrijk is om na te denken over de volgende stap: hoe kun je met het werken vanuit de cloud onderwijs binnen jouw school verbeteren? 

 

Naast deze ontwikkelingen spelen er voor scholen ook de nodige uitdagingen voor scholen in het Nederlandse onderwijslandschap.
Wij zetten de belangrijkste op een rij: 

 

1. Lerarentekort blijft onverminderd groot
Uit recent onderzoek blijkt dat het lerarentekort in zowel het basis- als voortgezet onderwijs de komende jaren verder zal toenemen. Het blijft voor scholen een uitdaging om dit tekort op te vangen en kwaliteit van onderwijs te kunnen garanderen. 

Copyright & bron AOB.nl

2. Hoge werkdruk in het onderwijs
De werkdruk in het onderwijs is erg hoog te noemen. Het blijkt zelfs de sector te zijn met het hoogste aantal burn-out gerelateerde klachten. Ongetwijfeld speelt het tekort aan docenten een rol (er wordt meer gevraagd van het huidige personeel) maar er zijn ook andere oorzaken. Zo kosten administratieve taken docenten vaak veel tijd. Slimmer werken met ICT en het inzetten van digitale leermiddelen kunnen op dit gebied een echte meerwaarde leveren.  


3. Te volle klassen
We weten dat de behoefte aan persoonlijke aandacht bij leerlingen groot is. Maar hoe voorzie je hierin als docent wanneer je te maken hebt 25 tot 30 leerlingen in een klas? 
Hoe biedt je maatwerk en individuele aandacht aan leerlingen wanneer je een les moet faciliteren voor een grote groep? Hoewel de klassen in het basisonderwijs de afgelopen jaren (iets) minder groot zijn geworden blijven te volle klassen een grote uitdaging voor scholen in Nederland. 

 

Maak kennis met de Digitale Leer- en Werk Omgeving (DLWO) 

Naast een duidelijke visie op onderwijs vanuit de school moeten leerlingen, docenten en medewerkers over de juiste middelen en vaardigheden beschikken om zich in het huidige onderwijslandschap staande te kunnen houden. Met behulp van ICT en digitalisering geloven we hier als IT-Workz een bijdrage aan te kunnen leveren. Daarom introduceren we een Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO) voor het onderwijs. Een digitaal platform waar medewerkers, docenten en leerlingen op ieder moment kunnen beschikken over informatie, applicaties en bijvoorbeeld nieuwsberichten. Met Campuz 365 als centraal punt waar al deze informatie samenkomt ondersteunen we scholen in de digitale transformatie. 

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een DLWO met Campuz 365 voor jouw school of wil je advies over de digitale transformatie binnen jouw school? Neem dan contact op met onze adviseurs en we helpen je verder. 


◀ Terug naar thema overzicht

Heb je vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op via de onderstaande button.

Naar contactformulier