Vervolgstappen o.b.v. de resultaten van het Kennisnet-onderzoek 'Weet waar je staat’

De afgelopen maanden hebben veel scholen in Nederland deelgenomen aan het onderzoek 'Weet waar je staat' van Kennisnet. Op basis van het Vier in Balans-model heeft Kennisnet een vragenlijst ontwikkeld, om landelijk in kaart te brengen hoe het onderwijs ervoor staat m.b.t. de inzet van ICT. Sinds dit jaar krijgen scholen ook inzicht in waar zij staan ten opzichte van het landelijke beeld. Maar wat kun je nu op basis van de uitkomsten van het onderzoek van Kennisnet? En hoe zorg je voor concrete vervolgacties? In deze blog ga ik in op het onderzoek dat Kennisnet heeft uitgevoerd en hoe je hier in 4 stappen een vervolg aan kan geven.

Het onderzoek van Kennisnet

Het doel van het onderzoek van Kennisnet is om zowel een beeld te verkrijgen over de huidige Nederlandse onderwijspraktijk als ook het geven van inzicht aan de deelnemende scholen. Alle scholen zien hoe zij scoren ten opzichte van het rest van het land. Op 16 mei worden de landelijke resultaten gepresenteerd tijdens de Onderzoeksconferentie 2018. Dit keer krijgen de deelnemende scholen in juni ook een schoolspecifieke rapportage toegestuurd.

De onderwerpen die in het onderzoek aan bod komen zijn o.a. de mate van digitaal leermateriaal gebruik, de vormen van digitaal materiaal die worden ingezet in het onderwijs en wat de effecten zijn van inzet van ICT in de klas. De vragenlijst wordt uitgezet bij zowel de directie als de leraren om een goed beeld te krijgen van beide doelgroepen t.o.v. het onderwijs.

Had je graag met je school willen meedoen aan het onderzoek, maar was je te laat met inschrijven of wist je niet van het bestaan af? De EduCheck is een online onderzoek voor po-, vo- en mbo-scholen waarmee op een effectieve manier in één oogopslag te zien is waar je op dit moment als school staat en wat je ontwikkelbehoeften zijn. Het onderzoek geeft antwoord op vragen zoals: Waar staat je school nu? Welke ambities heeft het team? En welke stappen moet je nu zetten om de school en het team verder te ontwikkelen? Het fundament van het onderzoek is het Vier in Balans-model van Kennisnet. Daarnaast is er aandacht voor de 21st Century Skills en de ICT-bekwaamheden van leraren. Ben je benieuwd? Neem dan contact op met mij en ik kom graag langs om het bij jullie op school toe te lichten.

Maar hoe ga je nu verder?

Uit de praktijk merk ik dat scholen het vaak lastig vinden om plannen te maken die ervoor zorgen dat een duurzame verandering tot stand komt. Vanuit IT-Workz maken wij gebruik van de Vier in Balans-aanpak. Deze aanpak bestaat uit vier stappen, die gebaseerd zijn op het Vier in Balans-model van Kennisnet. Dit met als doel te komen tot een plan van aanpak om je onderwijsontwikkeling gedragen door te voeren. Het gaat om de volgende vier stappen:

Stap 1: Visie

In deze stap maak je concreet wat de visie op onderwijs en ICT betekent voor de dagelijkse praktijk nu en de komende jaren. Je bepaalt gezamenlijk met het team wat de richting wordt m.b.t. de inzet van ICT in het onderwijs. Vervolgens worden hier realistische en haalbare doelstellingen aan gekoppeld die in een tijdplanning worden gezet. Met deze stap krijg je als school een duidelijk en gedragen kader die de basis vormt om de input voor deskundigheid, inhoud en toepassingen infrastructuur op af te stemmen.

Stap 2 en 3: Deskundigheid en Inhoud & toepassingen

In deze stap gaan we aan de slag met zowel het onderdeel deskundigheid als de inhoud en toepassingen. De school gaat de mogelijkheden en onmogelijkheden ontdekken van de verschillende ICT-leermiddelen op basis van concrete lessituaties die passen binnen de visie van de school. Op basis van de opgedane kennis en ervaringen, de opgestelde visie en de uitkomsten uit het onderzoek van Kennisnet worden vervolgens de professionaliseringsvormen opgesteld die nodig zijn voor de school. Waar het kan worden deze al in de tijd geplaatst.

Stap 4: Infrastructuur

Samen met de ICT-afdeling van de school brengen we de huidige infrastructurele omgeving in kaart. Op basis van de gestelde doelstellingen en de uitgewerkte leermiddelen wordt er een actieplan opgesteld om te zorgen dat de randvoorwaarden voldoen op het moment dat het nodig is voor de school.

Zelf aan de slag om de eerste stappen te zetten? Kom naar de themasessie!

Wil jij de eerste stappen zetten op basis van onze Vier in Balans-aanpak, nadat je de resultaten van het onderzoek van Kennisnet in handen hebt? Schrijf je dan gratis in voor de themasessie ‘Ik weet waar ik sta … en nu?’ die wordt verzorgd op 27 juni in het Onderwijslab van IT-Workz. Of neem contact op met mij als je meer informatie wil over de EduCheck.

 


◀ Terug naar thema overzicht

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Aanmeldformulier Kennissessie of Workshop

Foto medewerker

Aukje Meens

Consultant Innovatie