#WorldEmojiDay

Op 17 juli is het World Emoji Day! Speciaal vanwege deze dag geef ik in deze blog tips hoe je deze leuke icoontjes vanaf het nieuwe schooljaar op verschillende manieren in kan zetten in je onderwijs.

Aan de slag met de Emoji’s
Om aan de slag te gaan kun je de Emoji cubic die wij vanuit Lab to learn ontworpen hebben, hier gratis downloaden. Uiteraard kun je leerlingen ook zelf een eigen Emoji cubic laten ontwerpen. In dat geval kun je het beste op internet of Pinterest zoeken met de zoekterm ‘kubus vouwen’. De vele werkbladen komen je dan tegemoet.

Hierbij enkele tips hoe jij de Emoji cubic kunt inzetten tijdens de les:

Tip 1: Kennismakingsactiviteit aan het begin van het schooljaar

Aan het begin van een nieuw schooljaar is het belangrijk dat leerlingen in de klas elkaar leren kennen. Dit jaar kun je daar de Emoji cubic voor gebruiken. Maak groepjes van vier leerlingen en zorg dat iedereen een Emoji cubic heeft. Stel vragen om elkaar te leren kennen met de antwoordopties in de vorm van een Emoji. Na het stellen van de vraag kiest elke leerling een antwoordoptie en licht deze in het groepje toe. Zorg ervoor dat de leerlingen na enkele vragen wisselen van groep, zodat ze elke keer met andere leerlingen in gesprek raken. Naast het stellen van klassikale vragen, kun je leerlingen ook zelf vragen en antwoordopties laten bedenken. Zo hebben ze zelf ook inbreng in de kennismaking met hun nieuwe klasgenoten.

Tip 2: Voorkennis ophalen

Zorg dat de leerlingen een tweetal vormen en één Emoji cubic hebben. Stel vervolgens een vraag en geef hierbij enkele antwoordopties. In plaats van dat de antwoordopties a,b,c en d zijn, maak je nu gebruik van de Emoji’s. In overleg bepalen de leerlingen welk antwoord de juiste is en leggen de Emoji cubic met de gekozen Emoji naar boven. Voor jou als docent is vervolgens in één oogopslag te zien wie de juiste antwoordoptie heeft gekozen.

Tip 3: Proces tussentijds weergeven

Het is vaak lastig om in te schatten of het proces van bijvoorbeeld samenwerken goed verloopt. Om deze reden zie je regelmatig dat docenten met de leerlingen tussentijds een gesprek voeren. Soms kan deze onderbreking juist het samenwerkingsproces of het leerproces belemmeren. Door gebruik te maken van de Emoji cubic kunnen leerlingen zelf laten zien hoe het proces verloopt. Ze kunnen de juiste Emoji die van toepassing is naar boven leggen. Als docent kun je op deze manier veel gerichter het gesprek aangaan, omdat  zichtbaar is welke groep je hulp nodig heeft. Ook voor leerlingen is het prettiger, aangezien ze niet tussentijds hoeven te wachten terwijl ze hun vinger opsteken.

Tip 4: Reflectie gesprekken voeren

Leerlingen vinden het vaak lastig om zelf te reflecteren op de les en/of op de gemaakte opdracht. Met de Emoji cubic kun je gebruik maken van een vaste set vragen die gesteld kunnen worden in tweetallen of in gesprek met de docent. Hierbij een voorbeeld van mogelijke vragen gekoppeld aan de Emoji’s:
  • Vuur: Hoe kun je de opdracht uitdagender voor je zelf maken (tijdens de les)? Wat was voor jou tijdens deze les een uitdaging (einde van de les)?
  • OMG: Welke vraag over de lesinhoud is nog niet beantwoord? En kan je medeleerling dit antwoord geven?
  • Blij: Wat heb je geleerd?
  • Boos: Hoe kan de les worden verbeterd (tijdens de les)? Wat vond je niet prettig aan de les (einde van de les)?
  • Duim: Welk compliment wil je jezelf geven?
  • Hartje: Wat heb je prettig ervaren aan de les?

Ben je benieuwd wat er allemaal wordt gedaan aan World Emoji Day dit jaar? Volg het dan op Twitter en Facebook. En heb jij nog leuke onderwijstips voor het gebruik van Emoji’s in de les? Laat het me weten door hieronder een reactie achter te laten! Ik publiceer alle ingezonden ideeën in een nieuwe blog.


◀ Terug naar thema overzicht

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op.


Foto medewerker

Aukje Meens

Consultant Innovatie