Noodzakelijke aanpassingen examenoplossing Facet

Scholen zijn door de overheid verplicht om hun digitale centrale examens af te nemen met behulp van Facet. Facet is de door DUO beschikbaar gestelde digitale toets- en examenoplossing. De oplossing bestaat nu nog uit een serverapplicatie (FAO-server), een softwareprogramma voor de afnamecomputers en enkele applicaties voor de afnameleiders en correctoren. In september introduceert DUO de nieuwe versie van Facet.

Welke impact heeft deze nieuwe versie Facet6 op uw examenvoorbereidingen en wat kunt u doen om de voortgang van afnames van examens te kunnen garanderen aan uw leerlingen? IT-Workz heeft gemerkt dat de introductie van de nieuwe versie veel vragen oproept bij examen-coördinatoren en IT-verantwoordelijken: “Blijven wij Facet online afnemen? Welke netwerkaanpassingen moeten worden doorgevoerd? Moeten wij nieuwe servers aanschaffen en software installeren?”

Waarom Facet6?

Wegens veiligheidsrisico’s wordt Facet vernieuwd. De nieuwe Facet6 afnamesoftware wordt door DUO de ‘Bootable Client Lock-Down’ (BCLD) genoemd. Deze Facet6 afnamesoftware wordt door de afnamecomputer al opgestart voordat het besturingssysteem wordt gestart. Hierdoor wordt alle ongewenste software of internettoegang tijdens de centrale examens gegarandeerd geblokkeerd. Om deze Facet6 afnamesoftware in te laden, brengt DUO een zogenaamde publicatieserver uit. Naast de netwerksoftware stelt DUO ook een USB-variant beschikbaar. 

In de nieuwe versie moeten scholen verschillende keuzes maken: 

Online of Offline?
Scholen kunnen net als in het verleden kiezen of zij Facet online of offline afnemen. Bij de online variant worden zowel de FAO-server als de nieuwe publicatieserver als clouddienst gratis afgenomen van DUO. Tijdens de eerste presentatie heeft DUO echter laten weten dat een online afname van de publicatieserver onverstandig zou zijn. Dit omdat de Facet6 afnamesoftware 660 MB groot is en door iedere afnamecomputer tijdens iedere examenvoorbereiding moet  worden gedownload. Een gemiddelde school zou hiermee zijn internetverbinding overbelasten met alle gevolgen van dien. Daarnaast zou de voorbereiding van het examen per afnamecomputer gemiddeld 15 minuten in beslag nemen, mits de verbinding beschikbaar blijft. 

USB of netwerksoftware?
Afgaande op het advies van DUO zouden er twee levensvatbare inrichtingen overblijven: een Facet-inrichting op basis van USB of een lokaal geplaatste publicatieserver. DUO eist dat alle scholen de hardwaremodellen van hun afnamesystemen aanleveren. Voor elk aangeleverd hardwaremodel ontwikkelt DUO een nieuwe softwareversie. Wanneer een school gebruik maakt van de USB-variant en de Facet6 afnamesoftware wordt herzien, dan zullen alle USB-sticks opnieuw moeten worden aangemaakt. 

Benodigde netwerk-aanpassingen
Naast de server- en softwarevoorbereiding moeten scholen ook de netwerkinfrastructuur aanpassen aan de nieuwe Facet-opstelling. Hierbij moet worden gedacht aan o.a. PXE, IP-helpers, DNS- en DHCP-inrichting, firewall, policies en de routering. U kunt bij ons vrijblijvend aanvullende netwerkinformatie of -ondersteuning aanvragen.

Hier vindt u meer informatie over de gegarandeerde Facet6-inrichting van IT-Workz. Dankzij de continue doorontwikkeling en afstemmingen met DUO, bent u met deze oplossing verzekerd van een ongestoorde examenperiode.

Hallo ik ben Stefan Collet. Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact met mij op.

Foto medewerker

Stefan Collet

Accountmanager New Business