Onderwijsgroep Buitengewoon is de overkoepelende organisatie in Noord-Limburg van zeven scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Zij bieden kinderen en jongeren met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen extra ondersteuning en begeleiding en doen er alles aan om hen een passende plek in de maatschappij te geven.

Foto: Peter Schutte en Jan Broeken

Talentontwikkeling door gepersonaliseerd onderwijs

In het onderwijs van OG Buitengewoon staat talentontwikkeling centraal, waarbij ieder kind uniek is. Zij realiseren dit door gepersonaliseerd onderwijs aan te bieden. Om hieraan te kunnen voldoen is de digitalisering van hun onderwijs een belangrijke voorwaarde. En het gaat dan niet alleen over de techniek. Ze zijn zich er terdege van bewust dat het opleiden en begeleiden van de docenten essentieel is.

Stabiele en toekomstbestendige omgeving

IT-Workz draagt zijn steentje bij door het beheer van de IT-infrastructuur voor haar rekening nemen. Zij hebben ervoor gezorgd dat er een stabiele, toekomstbestendige omgeving is, geüpgraded naar de tijd van nu, inclusief de migratie naar Azure. Een uitstekende basis voor het gepersonaliseerde leren, dat OG Buitengewoon voor ogen heeft. Daarnaast kan IT-Workz via haar moederorganisatie Breens Network ondersteuning bieden bij het verder uitrollen van de digitale transformatie.

Hoofdrol voor de leerlingen

De lunch, waar onder meer Peter Schutte van OG Buitengewoon en Jan Broeken namens IT-Workz aanwezig waren, was zoals gezegd overheerlijk. Met een absolute hoofdrol voor de leerlingen. Het is mooi om te ervaren, hoe iedereen bij OG Buitengewoon trots is op wat men doet en dat graag aan de buitenwereld laten zien. Wij kijken dan ook uit naar de volgende lunch!