EduCheck


Inzicht

in huidige situatie


Ambities

van je team


Grip

op professionalisering


Beproefde

methodes

Het vertrekpunt naar eigentijdser onderwijs

De EduCheck is ontwikkeld om scholen te helpen helder te krijgen wat de stand van zaken is op het gebied van onderwijs en ICT. Het is een diepgaand onderzoek waaraan, het liefst, alle leraren deelnemen. Dit doen we door middel van een online vragenlijst over didactiek met specifieke aandacht voor inzet ICT in het onderwijs, een grondige analyse van de respons door onderwijskundig experts en een uitgebreide rapportage met de resultaten van de school.

EduCheck voor iedere sector

De kennis en vaardigheden van het hele team bepalen het succes van de inzet van technologie binnen de school. Of het nu gaat om het inzetten van eigentijdse leermiddelen bij rekenen en taal, mediawijsheid, aandacht voor 21st Century Skills of om het gericht sturen van de organisatie: technologie speelt bij al deze processen een steeds belangrijkere rol. 
De EduCheck is een brede onderwijs en ICT vragenlijst die in drie varianten wordt aangeboden.

Alvast een voorproefje?
Bent u benieuwd naar de EduCheck? Lees meer over de EduCheck voor uw sector en bekijk de voorbeeldrapportages:

De EduCheck is gebaseerd op verschillende bekende modellen uit de onderzoekswereld naar de impact van ICT op onderwijs. Het Vier in Balans-model van Kennisnet vormt de basis: wat is de huidige en de gewenste situatie op het gebied van ICT-infrastructuur, inhoud en toepassingen, deskundigheid van leraren en de visie van de school? Daarnaast wordt er in de EduCheck aandacht besteed aan de 21st Century Skills van SLO en het competentiekader Mediawijsheid van Mediawijzer.net.

Voorbeeldrapportage EduCheck po

In de EduCheck is het Vier in balans-model van Kennisnet (2015) het fundament in de opbouw van de vragenlijst en de rapportage. Het gaat om de bouwstenen: visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen en infrastructuur. Daarnaast zijn het sectorakkoord VO met onderwerpen zoals de leerling centraal, eigentijdse voorzieningen en brede vorming aan bod in de vragenlijst. De EduCheck wordt afgenomen onder managementteams, docenten én leerlingen.


Voorbeeldrapportage EduCheck vo

In de EduCheck vormt het kwalificatiedossier voor de mbo docent de basis. Het gaat om de kennis en vaardigheden in onder andere het uitvoeren van het onderwijsprogramma en het begeleiden van leerlingen tijdens de leerloopbaan. Daarnaast is er aandacht voor verschillende bekende modellen uit de onderzoekswereld, zoals de 21st Century Skills van SLO.

De EduCheck bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel brengt de huidige situatie en de ambities van uw directie, docenten en leerlingen in beeld. Het tweede onderdeel geeft van het team en de individuele docenten het niveau en de leerbehoefte weer. Deze twee onderdelen komen samen in een overzichtelijke rapportage.

 

Voorbeeldrapportage EduCheck mbo

Animatie EduCheck

Inzicht in onderwijs en ICT

Net als in de klas, is er binnen een team veel diversiteit. Met de EduCheck krijg je inzicht in de diversiteit binnen het team op bepaalde opvattingen, leerbehoeftes en ambities. Dit helpt managementteams om gerichtere vervolgstappen op maat te kunnen aanbieden aan het schoolteam. In het onderzoek worden docenten, managementteams en. In een gepersonaliseerde rapportage geven we visueel weer hoe uw team in elkaar zit. 

Heb je vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op via de onderstaande button.

Naar contactformulier