Ontwikkelplan

Zicht op onderwijsontwikkeling

Na de EduCheck heeft u in beeld wat de ambities en leerbehoefte van de school zijn. Maar welke ambities wil je de komende jaren gaan waar maken? En welke stappen moeten er gezet worden om het team verder te ontwikkelen?

In het ontwikkelplan maken we samen met het management van de school een concreet plan van aanpak om de ambities uit de EduCheck waar te maken. Het ontwikkelplan geeft hiermee inzicht in welke stappen de school de komende jaren gaat maken en welke activiteiten worden uitgevoerd om de ambities te bereiken.

Het EduCheck stappenplan:


De inhoud van het ontwikkelplan

Het ontwikkelplan wordt opgesteld op basis het meerjarenplan van de school/stichting, het jaarplan en uiteraard de resultaten van de EduCheck. Het ontwikkelplan bevat de volgende onderdelen:

In het meerjarenplan zijn de (sub-)doelstellingen die de school breed en eventueel per team wil bereiken in drie jaar tijd weergegeven. Deze doelstellingen worden bepaald op basis van het jaarplan en meerjarenplan van de school en de ambities van studenten, docenten en MT-leden die uit de EduCheck naar voren zijn gekomen.

Vanuit de EduCheck wordt gekeken op welke punten de docenten een hoge leerbehoefte hebben aangegeven. Deze onderwerpen worden in een overzichtelijk geheel weergegeven, met daarbij de aantallen van docenten per team die de betreffende onderwerpen als belangrijk hebben gemarkeerd. Uit deze analyse komt een conclusie voort van scholing die de docenten willen volgen.

In het meerjarenplan voor het scholingsprogramma staan de doelstellingen per schooljaar beschreven. Op basis van deze mijlpalen wordt er een planning voor het eerste schooljaar opgesteld voor een scholingsprogramma.

In deze integrale planning wordt per maand een voorstel gedaan voor trainingen die aansluiten bij de leerbehoefte en de doelstellingen van de school met daarbij de namen van docenten.


Het ontwikkelplan in het kort:

  1. Een meerjarenplan met gerichte doelstellingen voor onderwijsontwikkeling
  2. Een plan van aanpak voor deskundigheidsbevordering voor alle medewerkers
  3. Concrete planning voor een scholingsprogramma

Heb je vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op via de onderstaande button.

Naar contactformulier