Programmamanagement

Innoveren met programmamanagement

De EduCheck geeft u een beeld van wat de ambities en leerbehoefte van de school zijn. Met het ontwikkelplan heeft u een concreet plan van aanpak voor de onderwijsontwikkeling in handen. Maar hoe zorg je dat alle plannen worden uitgevoerd? En hoe wordt de kwaliteit en de voortgang van de onderwijsontwikkeling geborgd in de school.

Met het programmamanagement zorgen we voor continue onderwijsontwikkelingen door de organisatie rondom de deskundigheidsbevordering uit te voeren. Dit met als doel om de kwaliteit en de voortgang van de onderwijsontwikkeling te borgen.

Het EduCheck stappenplan:


Wat houdt programmamanagement in?

De uitvoering van het programmamanagement bestaat uit het organiseren van alle scholingsactiviteiten. Hierbij kan gedacht worden aan het zoeken naar trainers/trainingsbureaus bij de gewenste scholing, het maken van een planning voor scholingsactiviteiten en de inschrijving organiseren voor medewerkers bij het maken van een keuze voor trainingen. Waar mogelijk worden de trainingen ook aangeboden aan het Lerarenregister.

Met het management van het team is er doorlopende communicatie over de voortgang en kwaliteit. Dit wordt gemeten met enkele meetinstrumenten. Deze instrumenten geven de school input om kwaliteitsverbeteringen te signaleren en eventueel tussentijds al bij te stellen. Ook kijken we samen met het management vooruit naar de komende jaren en waar mogelijk worden er al acties uitgevoerd.

We bieden diverse pakketten van programmamanagement aan waarin de PDCA-cyclus wordt gehanteerd. De pakketten zijn oplopend in een uitbreiding van de kwaliteitsborging.


We bieden met programmamanagement het volgende aan:

  • De organisatie rondom scholingen wordt volledig uitgevoerd.
  • De kwaliteit van scholingen wordt geborgd en voortgang wordt bijgehouden.
  • De ontwikkelingen in deskundigheidsbevordering is van alle medewerkers zichtbaar
  • Een verantwoording voor onder andere inspectie.

Heb je vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op via de onderstaande button.

Naar contactformulier