Campuz365


Versnelt

inrichting, adoptie en Microsoft 365


Verbindt

applicaties, informatie en mensen


Vereenvoudigt

navigatie en toegang tot de cloud

Digitale voordeur voor het onderwijs

 

 

 

 

 

 

Voordelen van Campuz365

  • Vereenvoudigen van Microsoft 365 en de user interface

  • Versnelde toegang tot informatie en bestanden

  • Online samenwerken stimuleren

  • Ongewenste veranderingen tegenhouden


 

Microsoft 365 betekenisvol inzetten binnen het onderwijs? Speciaal voor onderwijsinstellingen is de digitale voordeur Campuz365 ontwikkeld.

Het startpunt van al je werkzaamheden: overzichtelijk, efficiënt, snel en simpel

Onderwijsinstellingen kunnen Microsoft 365 niet altijd even goed inzetten, omdat het in de basis is ontwikkeld voor de zakelijke markt. Dat is jammer, want het platform biedt een scala aan mogelijkheden op het gebied van digitale samenwerking en extra onderwijsgerichte functionaliteiten zoals OneNote Class Notebook. 

IT-Workz heeft speciaal voor onderwijsinstellingen een digitale voordeur ontwikkeld: Campuz365. Het startpunt van al je werkzaamheden: overzichtelijk, efficiënt, snel en simpel.

Campuz365 biedt leerlingen en medewerkers een duidelijk digitaal startpunt voor al hun werkzaamheden en leertaken. Dankzij de duidelijke structuur en navigatie begrijpen de gebruikers direct de werking van hun nieuwe digitale leer- en werkomgeving. De navigatie naar Microsoft 365 en andere cloudapplicaties wordt door Campuz365 samengevoegd. Daardoor hoeft de school niet langer te kiezen tussen SharePoint, Teams en OneDrive of te wachten op langlopende detailinrichtingen.

 

 

 

Campuz365 sluit naadloos aan op individuele werkzaamheden en leertaken van leerlingen en medewerkers. Campuz365 voorziet in automatische groepsherkenning en rechtenbeheer; eenvoudig, gewoon op basis van de leerling- en medewerkeradministratie. Of de organisatie nou gebruik maakt van Magister, SomToday of AFAS, ons Campuz365-team beschikt over tal van herbruikbaar koppelingen. Dankzij de automatische groepsherkenning wordt het voor de functioneel beheerder, ICT-coördinator of bovenschoolse ICT-groep eenvoudig om applicaties, nieuws en informatie gepersonaliseerd aan te bieden.

 

Campuz365 biedt de eindgebruikers ook een eenvoudige self-service. Gebruikers klikken in hun omgeving simpelweg op 'tegel toevoegen' en voegen vervolgens de gewenste applicaties toe vanuit de app-store van de school. Daarnaast hebben de gebruikers zelf invloed op de indeling van hun digitale leer- en werkomgeving. Ze kunnen applicaties en applicatiegroep (tijdelijk) onzichtbaar maken en de indeling aanpassen. Zo voelt de gebruiker zich thuis in zijn eigen digitale leer- en werkomgeving.

 

 

Binnen Microsoft 365 komen gebruikers op tientallen plekken notificaties en alarmeringen tegen. Enorm waardevol omdat ze interactie stimuleren, maar in Microsoft 365 worden ze verspreid getoond. Groepscommunicatie is een vast onderdeel van de omgeving waardoor de gebruiker zijn digitale leer- en werkomgeving niet meer hoeft te verlaten om deel te nemen aan de groepsconversaties.

 

 

Naast de notificaties geeft Campuz365 de gebruikers snel, eenvoudig en overzichtelijk toegang tot de gezamenlijke digitale leer- en werkruimtes. Alle SharePoint-sites en Teams waar de gebruiker schrijfrechten op heeft worden automatisch als tegel toegevoegd aan zijn digitale leer- en werkomgeving. Daardoor navigeren gebruikers waar nodig letterlijk met één klik op de knop tussen hun persoonlijke en gezamenlijke leer- en werkomgevingen.

 

 

Campuz365 weet tijd te besparen door de user interface te vereenvoudigen en het aantal navigatiestappen te minimaliseren. Hoe? Door een eigen user interface te ontwikkelen en documenten vanuit OneDrive, SharePoint, Teams en het lokale netwerk centraal te tonen. Daarnaast biedt Campuz365 gebruikers directe toegang tot hun recente documenten waarbij de gebruiker zelf kan kiezen of hij on- of offline verder wil werken.

 

 

 

Dankzij cloudbased-applicaties beschikken onderwijsinstellingen altijd over de laatste versies. Dat is prettig omdat er vaak verbeteringen in zijn doorgevoerd. Docenten, medewerkers en leerlingen vinden het wel lastig dat de navigatie regelmatig verandert. Campuz365 is een omgeving naast Microsoft 365, waardoor wij de controle hebben over de user interface. Wij kunnen scholen daarmee garanderen dat de eindgebruikers niet worden verrast met nieuwe knoppen, producten en navigatiefouten. Elke wijziging wordt vooraf besproken met de onderwijsinstelling en pas na akkoord en eventuele gebruikerscommunicatie doorgevoerd in de omgeving.

Door toe te treden tot het Campuz365-ambassadeurspanel heeft de school inspraak in de ontwikkeling van de omgeving. Periodiek worden de ambassadeurs actief betrokken bij het aandragen en uitdenken van nieuwe toevoegingen en wordt hun mening gevraagd over voorgenomen verbeteringen. Samen met onze relaties proberen wij op die manier ons ultieme doel te behalen: de technologie nog slimmer maken om zo bij te dragen aan de onderwijskwaliteit van nu.  

 

Partners

IT-Workz werkt samen met 2 partners ten aanzien van de digitale voordeur Campuz365, te weten Workspace 365 en Synigo Pulse. Beide partijen hebben hun sporen verdiend op het gebied van de persoonlijke, digitale werkomgeving. Elk vanuit een eigen visie, resulterend in 2 verschillende oplossingen met een verschillende zwaartepunt. Dat is goed nieuws voor klanten van IT-Workz, want dat betekent dat zij zelf kunnen bepalen waar zij de nadruk op willen leggen. 

 

Meer weten over Campuz365 en het onderscheid tussen Workspace 365 en Synigo Pulse? Neem contact met ons op. We vertellen het je graag.

Heb je vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op via de onderstaande button.

Naar contactformulier