In de afgelopen jaren zijn verschillende incidenten geweest waarbij duidelijk werd dat een digitale storing of een aanval op een onderwijsinstelling grote gevolgen kan hebben. Cyberweerbaarheid is dus geen randzaak, maar onderdeel van de basishygiëne van je onderwijsorganisatie. Het voorkomen van problemen begint allemaal met een goed inzicht in wat er speelt binnen je schoolnetwerk.

Snel inzicht in jouw IT-security

Wil je weten of de ICT-infrastructuur van jouw onderwijsinstelling voldoende beveiligd is? Hoe het staat met verstoringen en misbruik van systemen of accounts? IT-Workz zet een ICT Security Scan in, waarmee we gedetailleerd laten zien hoe volwassen jouw onderwijsinstelling is op het gebied van security. We bieden een concreet actieplan om je IT-beveiliging te verbeteren, terwijl je voldoet aan de veiligheids- en privacy vereisten.

Deze scan is speciaal voor het onderwijs ontwikkeld en is in te zetten binnen het vo, mbo, ho en wo.

ICT Security Scan: snel en effectief

  • Heldere rapportage, aanbevelingen & stappenplan.
  • Routemap om Inrichting, Processen & Beleid te verbeteren.
  • Regelmatige herhaling waardoor voortgang en progressie blijken.
  • Controleerbare prestatie en documentatie t.b.v. accountants en andere stakeholders.
  • Naleven van wet- en regelgeving (GDPR, ISO27001, ISAE 3402).

Binnen een paar weken kan jouw systeem weer cyberweerbaar zijn. Til je IT-veiligheid naar een hoger niveau met de Onderwijs ICT Security Scan.

Meer weten over het Normenkader?

In 2027 zullen alle onderwijsinstellingen moeten voldoen aan het Normenkader IBP FO. Dat is dichterbij dan je denkt. Een goede voorbereiding op het veilig maken van de digitale omgeving is belangrijk voor de school, docent, medewerker én leerling. IT-Workz kan hierbij helpen.

Lees verder

Case

Het Horizon College voerde onlangs een ICT Security Scan uit. Dit leverde tal van verbeteracties op, voor zowel de korte als lange termijn. Security Officer Wietse de Graaf: “Hiermee kunnen we onze directie ook uitleggen dat het nu echt eens afgelopen moet zijn met het gebruik van niet door ons ondersteunde toepassingen.”

Lees meer

Contact

Wil je meer informatie over de Onderwijs ICT Security Scan? Neem contact met ons op. We staan je graag te woord.

Team IT-Workz